Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ Mắt Bão

Cách trỏ tên miền mua từ Mắt Bão

Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam. Ưu điểm của Mắt Bão là cung cấp nhiều phương thức thanh toán thông dụng tại Việt Nam cho người mua đồng thời có lợi thế giá về các tên miền có đuôi .vn.

Các mục liên quan


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để sử dụng tên miền riêng mua từ Matbao, trước tiên Nhà bán hàng phải cấu hình tên miền vào hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong quá trình cấu hình tên miền, Nhà bán hàng lưu ý sao chép lại địa chỉ IP để thuận tiện quản lý tên miền.


Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập vào trang quản lý tên miền của Mắt Bão: https://id.matbao.net/

Bước 2: ở màn hình quản lý các dịch vụ, Nhà bán hàng chọn tên miền cần cấu hình ==> click vào Cấu hình DNS.

Bước 3: ở trang cấu hình DNS, tại dòng A,Nhà bán hàng chọn chỉnh sửa hoặc thêm mới bản ghi @ www với địa chỉ IP do Haravan cung cấp.

Bước 4: Nhà bán hàng lưu lại đề hoàn tất các bước cấu hình tên miền.

Lưu ý

Để kiểm tra xem tên miền đã hoạt động, Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan. Nhà bán hàng tải lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã được cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền


Sử dụng email doanh nghiệp


  • Truy cập vào phần quản lý tên miền của matbao

  • Chọn Cấu hình DNS tên miền , tại dòng MX (Mail Exchanger), nhấp thêm bản ghi nhập Name: @Host: mail02.haravan.vn .
  • Thêm bản ghi , thêm record TXT :Nhập Name: @, Loại: TXT và Host: "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

dns

  • Lưu lại để hoàn tất