• Trang chủ
  • ->
  • Cách trỏ tên miền mua từ Mắt Bão

Cách trỏ tên miền mua từ Mắt Bão

Mắt Bão là một trong những nhà cung cấp tên miền lớn tại Việt Nam, ưu điểm của Mắt Bão là giúp Nhà bán hàng có nhiều phương thức thanh toán thông dụng hơn tại Việt Nam để thanh toán cho họ cũng như lợi thế giá về các tên miền .vn.

Để sử dụng tên miền riêng mua từ matbao, trước tiên Nhà bán hàng cần tên thêm tên miền đó vào danh sách tên miền trong quản trị Haravan.

Câu mục liên quan


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để thêm tên miền vào trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể vào Website ==> tên miền ==> thêm tên miền ==> Copy địa chỉ IP để dùng khi trỏ tên miền.

Hoặc Nhà bán hàng có thể tham khảo chi tiết theo hướng dẫn cấu hình tên miền.

Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập vào trang quản lý tên miền của Mắt Bão: https://id.matbao.net/

Bước 2: ở màn hình quản lý các dịch vụ, Nhà bán hàng chọn tên miền cần cấu hình ==> click vào Cấu hình DNS.

Bước 3: ở trang cấu hình DNS, tại dòng A (Host) Nhà bán hàng chọn chỉnh sửa hoặc thêm mới bản ghi @ và www với địa chỉ IP do Haravan cung cấp.

Bước 4: Nhà bán hàng lưu lại đề hoàn tất các bước cấu hình tên miền.

Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan, Nhà bán hàng load lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã được cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.