Bạn cần tìm gì ?

Cách trỏ tên miền mua từ FPT


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để sử dụng tên miền riêng mua từ FPT, trước tiên Nhà bán hàng phải cấu hình tên miền vào hệ thống Haravan.

Nhà bán hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trong quá trình cấu hình tên miền, Nhà bán hàng lưu ý sao chép lại địa chỉ IP để thuận tiện quản lý tên miền.


Các bước trỏ tên miền trong trang quản lý

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập vào phần quản lý tên miền của FPT: https://domain.fptdata.com/

Bước 2: Ở trang quản trị Nhà bán hàng điền tên và mật khẩu truy cập để vào trang quản lý.

Bước 3: Nhà bán hàng sao chép địa chỉ IP vào quản lý DNS

Lưu ý

Để kiểm tra xem tên miền đã hoạt động, Nhà bán hàng trở lại trang quản trị tên miền của Haravan. Nhà bán hàng tải lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì tên miền đã được cấu hình thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền


Quên - Đổi mật khẩu

1. Quên mật khẩu:

Nếu Nhà bán hàng quên mật khẩu, ở màn hình đăng nhập Nhà bán hàng click quên mật khẩu. Sau đó điền các thông tin Tên miền, Email và mã xác nhận và click Reset Password.

Nhà cung cấp tên miền (FPT) sẽ gửi email chứa mật khẩu mới về email dùng để đăng ký tên miền. Nhà bán hàng cần đăng nhập và đổi mật khẩu theo hướng dẫn là được.

2. Đổi mật khẩu: 

Sau khi vào được trang quản lý tên miền, Nhà bán hàng chọn tab đổi mật khẩu.

Sau đó Nhà bán hàng nhập mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới, click đổi mật khẩu để hoàn tất.

Lưu ý: mật khẩu phải có ký tự, số, chữ thường, ký tự đặc biệt và độ dài trên 8 ký tự.