Cách trỏ tên miền mua từ FPT


Thêm tên miền vào trang quản trị Haravan

Để thêm tên miền vào trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể vào Website ==> tên miền ==> thêm tên miền ==> Copy địa chỉ IP để dùng khi trỏ tên miền.

Hoặc Nhà bán hàng có thể tham khảo chi tiết theo hướng dẫn cấu hình tên miền

Cấu hình tên miền ở trang quản lý FPT

Đầu tiên, Nhà bán hàng truy cập vào phần quản lý tên miền của FPT: https://domain.fptdata.com/

Ở trang quản trị Nhà bán hàng điền tên và mật khẩu truy cập để vào trang quản lý.

Quên - Đổi mật khẩu

1. Quên mật khẩu: Nếu Nhà bán hàng quên mật khẩu, ở màn hình đăng nhập Nhà bán hàng click quên mật khẩu. Sau đó điền các thông tin Tên miền, Email và mã xác nhận và click Reset Password.

Nhà cung cấp tên miền (FPT) sẽ gửi email chứa mật khẩu mới về email dùng để đăng ký tên miền. Nhà bán hàng cần đăng nhập và đổi mật khẩu theo hướng dẫn là được.

2. Đổi mật khẩu: sau khi vào được trang quản lý tên miền, Nhà bán hàng chọn tab đổi mật khẩu.

Sau đó Nhà bán hàng nhập mật khẩu cũ và 2 lần mật khẩu mới, click đổi mật khẩu để hoàn tất.

Lưu ý: mật khẩu phải có ký tự, số, chữ thường, ký tự đặc biệt và độ dài trên 8 ký tự.

Trỏ tên miền

1. Trỏ tên miền cho chạy website: Tại màn hình quản lý DNS, Nhà bán hàng nhập các thông số Host record = @, kiểu bản ghi = A, địa chỉ = IP của Haravan và thêm mới như hình.

Sau đó, tiếp tục nhập một dòng các giá trị Host record = www, kiểu bản ghi = A, địa chỉ = IP của Haravan ==> chọn thêm mới.

Như vậy, Nhà bán hàng đã cấu hình tên miền thành công.

Nhà bán hàng có thể trở lại trang quản trị tên miền của Haravan ==> load lại trang và nếu trạng thái tên miền là OK thì Nhà bán hàng đã cấu hình tên miền thành công.

Để web hoạt động, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Quản lý tên miền

2. Trỏ tên miền để sử dụng email:

Sau khi trỏ tên miền để website hoạt động, nếu Nhà bán hàng có nhu cầu sử dụng email thì cần phải cấu hình thêm một vài bản ghi để email hoạt động được.

Bước 1: thêm dòng record MX với Host record = @, kiểu record = MX, địa chỉ = cpanel.haravan.vn

Bước 2: thêm dòng record TXT với Host record = @, kiểu record = TXT, địa chỉ = "v=spf1 a mx include:cpanel.haravan.vn ~all"

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.