Bạn cần tìm gì ?

Cách tạo và Update sản phẩm

Để hoạt động kinh doanh, Nhà bán hàng cần có sản phẩm trên website. Số lượng sản phẩm có trên website tùy thuộc quy mô của doanh nghiệp. 

Bài viết sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng các thao tác tạo mới, cập nhật, nhân bản và xóa sản phẩm trong Trang quản trị Haravan.

Các mục liên quan:


Thêm mới sản phẩm

Để thêm mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể sử dụng hai cách:

 1. Cách 1: Nhập sản phẩm hàng loạt qua file CSV/Excel. Đối với cách này, Nhà bán hàng vào đây để xem hướng dẫn thực hiện.
 2. Cách 2: Thêm thủ công từng sản phẩm. Trong phần này, bài viết sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng thực hiện đối với cách này.

Để thêm mới sản phẩm, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Trong Trang quản trị Haravan -> Sản phẩm.

 2. Nhấp chọn Tạo sản phẩm.

 3. Trong giao diện tạo sản phẩm, Nhà bán hàng nhập đầy đủ các thông tin sản phẩm.

  Số thứ tự

  Thành phần

  Diễn giải

  1

  Tên sản phẩm

  Tên gọi của sản phẩm được hiển thị trên website

  2

  Mô tả

  Nội dung mô tả sản phẩm khi khách mua hàng nhấp vào xem chi tiết sản phẩm

  3

  Thêm trích dẫn

  Trích dẫn sẽ được thay thế mô tả sản phẩm khi đồng bộ từ HRV sang FB Shop, Zalo Shop.

  **Nguyên nhân: bên FB Shop, Zalo Shop không nhận hình ảnh, video, các hiệu ứng chữ, màu,… trong mô tả sản phẩm. Nên sinh ra mục trích dẫn này để nhà bán hàng có thể mô tả ngắn gọn cho sản phẩm đồng bộ từ HRV sang FB Shop, Zalo Shop

  4

  Hình ảnh

  Hình ảnh minh họa của sản phẩm.

  Một sản phẩm có thể cón hiều hình ảnh minh họa.

  5

  Giá sản phẩm

  Giá cấu hình kiểu tiền tệ

  Giá bán thực tế của sản phẩm.

  Giá này là giá cơ sở để Nhà bán hàng bán hàng hay tạo giá khuyến mãi.

  Giá so sánh

  Giá thị trường của sản phẩm.

  Giá này không bắt buộc.

  6

  Tồn kho

  Mã sản phẩm

  Mã sản phẩm, hay còn hiểu là SKU.

  BarCode

  Mã vạch sản phẩm.

  Chính sách tồn kho

  Gồm 2 trường hợp:

  - Không quản lý tồn kho.

  - Có quản lý tồn kho.

  Sản phẩm không chọn Có quản lý tồn kho thì không thể thực hiện các chức năng trong quản lý tồn kho của mục Tồn kho.

  7

  Vận chuyển

  Khối lượng

  Khối lượng sản phẩm.

  Đây là cở sở để tính phí vận chuyển trong trường hợp Nhà bán hàng có cấu hình vận chuyển theo khối lượng.

  Có giao hàng

  Nhấp chọn Có giao hàng cho sản phẩm hàng hóa và bỏ chọn cho sản phẩm dịch vụ.
  Trong trường hợp sản phẩm hàng hóa không muốn giao hàng, Nhà bán hàng cũng có thể bỏ chọn. Khi bỏ chọn, thì sản phẩm không thể giao hàng khi xử lý vận chuyển.

  8

  Sản phẩm có nhiều phiên bản

  Tạo các biến thể cho sản phẩm.

  Một sản phẩm có tối đa 3 thuộc tính và 150 biến thể.

  9

  Tối ưu SEO

  Tiêu đề trang

  Tiêu đề trang hiển thị trên các trang tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo,…

  Tối đa 70 ký tự.

  Mô tả trang

  Nội dung hiển thị trên các trang tìm kiếm.

  Tối đa 320 ký tự.

  Đường dẫn

  Đường dẫn (link, url) của sản phẩm.

  10

  Hiển thị

  Website

  Nhấp chọn để sản phẩm hiển thị trên website.

  Nếu Nhà bán hàng bỏ chọn, sản phẩm sẽ không được tìm thấy khi khách mua hàng tìm kiếm trên website.

  Bên cạnh còn có  thời gian hiển thị lên website. Hệ thống thường lấy mặc định là thời gian tạo đơn hàng.

  Nhà bán hàng có thể thay đổi thời gian hiển thị đối với các sản phẩm chưa cần hiển thị (sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm chưa có hàng, sản phẩm chờ ngày tung ra thị trường,…)

  POS

  Sản phẩm hiển thị trên trang bán hàng Hararetail.

  Nếu Nhà bán hàng bỏ chọn, sản phẩm sẽ không được tìm thấy khi bán hàng bằng Hararetail.

  11

  Phân loại

  Loại sản phẩm

  Giúp Nhà bán hàng phân loại sản phẩm

  Nhà sản xuất

  Nhà sản xuất của sản phẩm

  Nhóm sản phẩm

  Nhà bán hàng có thể gom nhóm sản phẩm theo nhiều tiêu chí: loại sản phẩm, tính chất sản phẩm, khuyến mãi, nổi bật,…

  Nhãn

  Một sản phẩm có thể có nhiều nhãn.

  Các nhãn giúp Nhà bán hàng tìm kiếm, lọc sản phẩm dễ dàng hơn.

  12

  Khuyến mãi

  Nhà bán hàng nhấp chọn cho sản phẩm không muốn áp dụng khuyến mãi.

  Một khi sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được áp dụng hoặc được khởi tạo bởi bất cứ khuyến mãi nào.

  - Vẫn tạo khuyến mãi cho sản phẩm này được nhưng sản phẩm sẽ không được áp dụng khuyến mãi.

  - Không tạo khuyến mãi line items khi tạo đơn hàng được.

  - Khuyến mãi trên tổng đơn hàng nếu có chứa sản phẩm đó thì sẽ chỉ áp dụng trên những sản phẩm bình thường, sản phẩm "không áp dụng khuyến mãi" sẽ không được áp dụng.

  Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo để biết thêm một số nghiêm cấm khuyến mãi dành cho các sản phẩm đặc biệt.

  Tương ứng với các số trong hình:

 4. Nhấp Lưu.


Cập nhật sản phẩm

Để cập nhật, sửa đổi một sản phẩm đã thêm trước đó trong Haravan, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, bạn nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn cập nhật, sửa đổi.

3. Thêm hoặc thay đổi các thông tin cần thiết.

4. Nhấp Lưu.


Nhân bản sản phẩm

Khi thêm một sản phẩm mới có các chi tiết giống với sản phẩm đã có, Nhà bán hàng chỉ cần chọn tính năng Nhân bản sản phẩm để tiết kiệm thời gian. Để nhân bản sản phẩm, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn nhân bản.

3. Nhấp vào Nhân bản sản phẩm:

4. Sau khi đã chỉnh sửa vừa ý, hãy nhấn Cập nhật.


Xóa sản phẩm

Nhà bán hàng có thể xóa từng sản phẩm hoặc chọn và xóa nhiều sản phẩm cùng lúc. Nên lưu ý, sau khi xóa sản phẩm trên Haravan, Nhà bán hàng sẽ không thể phục hồi lại được.

Tips: Nếu sản phẩm không còn hàng hoặc vì lý do nào đó không muốn hiển thị trên website, hãy ẩn nó. 

Để xóa từng sản phẩm, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, nhấp chọn sản phẩm muốn xóa.

3. Ở trang chi tiết sản phẩm, kéo xuống dưới cùng sẽ có nút Xóa sản phẩm, bấm và xác nhận xóa.

Để xóa nhiều sản phẩm:

1. Tại trang quản trị, nhấp vào Sản phẩm để đi đến trang hiển thị tất cả sản phẩm.

2. Tại Danh sách sản phẩm, stick vào những sản phẩm muốn xóa -> Chọn thao tác -> Xóa những sản phẩm đã chọn:

Ẩn sản phẩm

Ẩn một sản phẩm có thể rất hữu ích nếu: 

 • Bạn có sản phẩm theo mùa mà chỉ cần được hiển thị một thời gian trong năm.
 • Một sản phẩm là hết hàng ở thời điểm hiện tại, nhưng tương lai bạn vẫn nhập thêm sản phẩm này
 • Bạn không còn muốn hiển thị một sản phẩm, nhưng chưa quyết định có ngưng bán hay không

Trong tất cả các tình huống, không có nhu cầu để xóa các sản phẩm - bạn có thể ẩn nó! 

Lưu ý: Bạn có muốn hiện sản phẩm của bạn vào một ngày nào đó? Bạn có thể cài đặt trong chức năng hiển thị ở cuối trang thông tin chi tiết sản phẩm.


Hiển thị:

 • Khi một sản phẩm đã sẵn sàng bán, bạn có thể thiết lập hiển thị. Hoặc bạn có thể chọn Ẩn nếu có nhu cầu không hiển thị.
 • Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập thời gian để sản phẩm tự hiển thị trên website cửa hàng.

   

Ẩn một sản phẩm 

 • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
 • Click vào sản phẩm mà bạn muốn ẩn.
 • Ngay bên phải tên sản phẩm.
 • Chọn tùy chọn Ẩn.
 • Nhấn Cập nhật. 
Cách ẩn nhiều sản phẩm cùng lúc
 • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
 • Tick chọn các sản phẩm bạn muốn ẩn cùng lúc, một hộp thao tác sẽ xuất hiện
 • Nhấp chọn Ẩn các sản phẩm đã chọn từ menu xổ xuống.
 • Mỗi sản phẩm đã ẩn sẽ có một tag thông báo “Ẩn" kế bên trong danh sách sản phẩm. Sản phẩm đã ẩn sẽ không còn xuất hiện trên cửa hàng của bạn.