Bạn cần tìm gì ?

Các trang giao tiếp

Ngoài các tài liệu chính để hướng dẫn cách sử dụng Haravan, chúng tôi còn có rất nhiều tài nguyên khác dành cho Nhà bán hàng. Ngoài ra còn có cộng đồng người dùng Haravan sẵn sàng hỗ trợ Nhà bán hàng khi cần thiết. 

Thậm chí Nhà bán hàng có thể tham gia chương trình đối tác của chúng tôi nếu muốn xây dựng ứng dụng hoặc thiết kế các theme cho website. 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.