Các biến thể sản phẩm

Để thêm các thuộc tính tùy chọn sản phẩm (Ví dụ : Áo Sơ Mi Xanh – XL hoặc Áo Sơ Mi Đỏ - S), Nhà bán hàng có thể sử dụng tính năng “Sản phẩm có nhiều phiên bản”. Tính năng này có thể dùng khi thêm mới hoặc cập nhật, chỉnh sửa sản phẩm đã có.

Các mục liên quan:


Thêm phiên bản cho sản phẩm mới

Để thêm một phiên bản khi thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng làm như sau:

1. Tại trang Thêm mới sản phẩm, kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, nhấp vào Thêm phiên bản:

2. Chọn thuộc tính có sẵn hoặc tạo tên thuộc tính mới mà Nhà bán hàng muốn thêm cho sản phẩm. Ví dụ chọn thuộc tính màu sắc cho sản phẩm.

3. Tiếp theo Nhà bán hàng điền các giá trị thuộc tính màu sắc mà sản phẩm có. Ví dụ: Trắng, Vàng, Xám,...mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy:

4. Nếu muốn thêm thuộc tính khác, chẳng hạn kích thước thì nhấp Thêm thuộc tính khác.

Tips: Nhà bán hàng có thể thêm các hình ảnh khác nhau cho mỗi thuộc tính.

5. Nhấn Lưu. Vậy là với mỗi tùy chọn màu sắc ứng với 1 phiên bản của sản phẩm. Có thể thay thuộc tính màu sắc bằng thuộc tính mà Nhà bán hàng muốn cho sản phẩm của mình.


Thêm phiên bản mới cho 1 sản phẩm đã có sẵn

Để làm được điều này, Nhà bán hàng cần vào trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm đã thêm trước đó:

1. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản:

2. Chọn Thêm mới và điền thông tin cho biến thể mới, sau đó nhấn Tạo mới:

3. Nhấn Cập nhật để lưu lại.


Sửa phiên bản của sản phẩm

Vài thuộc tính của biến thể có thể thay đổi, chẳng hạn như giá cả, màu sắc hoặc hình ảnh,... Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Trong trang quản trị, nhấp Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm muốn sửa đổi các biến thể.

3. Tại trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm, kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều biến thế. Click vào Chỉnh sửa ứng với phiên bản muốn thay đổi:

4. Chỉnh sửa các thay đổi.

5. Nhấn Lưu.


Thay đổi thứ tự hiển thị các thuộc tính

Khi khách hàng xem sản phẩm, họ sẽ thấy các tùy chọn biến thể theo thứ tự cụ thể. Nhà bán hàng có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm muốn thay đổi thứ tự hiển thị các biến thể.

3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn Sắp xếp:

4. Kéo để sắp xếp lại các thuộc tính & chủng loại sản phẩm:

5. Sau khi sắp xếp thứ tự xong, nhấn Lưu thay đổi.


Chỉnh sửa thuộc tính sản phẩm

Nhà bán hàng có thể thêm, sửa hoặc xóa các thuộc tính sản phẩm từ trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm:

1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm muốn thay đổi thuộc tính.

3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn Chỉnh sửa:

  • Để thêm thuộc tính mới, nhấp vào: Thêm thuộc tính khác.
  • Để thay đổi tên thuộc tính đã có, nhấp vào nó và đổi tên.

Sao chép nhanh phiên bản sản phẩm

Việc này giúp Nhà bán hàng tiết kiệm thời gian khi muốn tạo thêm nhiều phiên bản cho cùng 1 sản phẩm - và các phiên bản này chỉ nhau ở 1 thuộc tính. Để thực hiện:

1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm muốn sao chép nhanh các biến thể.

3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn vào 1 phiên bản muốn sao chép.

Ví dụ tại dòng phiên bản: Kích thước M - màu sắc Tím - Chất liệu Cotton. Nhà bán hàng muốn sao chép ra 1 phiên bản mới giữ lại các thuộc tính màu sắc chất liệu, chỉ thay đổi kích thước.

4. Nhấp vào Nhiều hành động -> ...sao chép kích thước.

5. Điền kích thước cho phiên bản mới.

6. Nhấn Cập nhật để lưu lại.


Xóa 1/nhiều phiên bản

Nhà bán hàng có thể xóa nhiều phiên bản cùng lúc. Lưu ý: những phiên bản của sản phẩm sau khi xóa sẽ không thể phục hồi.

1. Trong trang quản trị, chọn Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm có phiên bản muốn xóa.

3. Kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản. Mỗi dòng ứng với 1 phiên bản, chọn phiên bản muốn xóa bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác cùng dòng:

4. Xác nhận xóa phiên bản:TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.