Blogs

Blogs giúp được gì cho bạn trong việc tăng doanh số bán hàng?
>>Viết blog là cách tuyệt vời nhất để tăng thêm lượt truy cập website giúp tăng cơ hội bán hàng cho shop.

Cửa hàng trực tuyến Haravan của bạn đi kèm với công cụ viết blog có sẳn. Bằng một bài viết chuẩn SEO sẽ giúp hướng lưu lượng truy cập vào website, cho phép bạn kể những câu chuyện chuyển khách truy cập thành khách hàng. Thiết lập một blog có thể giúp bạn xây dựng một cộng đồng xung quanh các sản phẩm và thương hiệu của bạn.


Thêm một blog mới

Của hàng trực tuyến của bạn có một blog mặc định được gọi là Tin tức, nhà bán hàng có thể giữ lại blog này hoặc có thể tạo ra blog của riêng với một tên tùy chỉnh.

Để thêm một blog mới:

 1. Đăng nhập vào Trang quản trị ->  Website -> Blog
 2. Chọn Thêm bài viết.
 3. Đặt tiêu đề cho blog và sau đó chọn cách Nhà bán hàng muốn quản lý nhận xét.
 4. Nhấp Lưu.

Sau khi đã tạo blog, Nhà bán hàng có thể thêm liên kết để hiển thị blog ra ngoài website.


Chỉnh sửa blog

Nhà bán hàng có thể đổi các thông tin (tên, nội dung, chế độ hiển thị, nhãn,...) của một blog đã tạo trong trang quản trị Haravan.

Để chỉnh sửa tên một blog:

 1. Đăng nhập vào Trang quản trị ->  Website -> Blog
 2. Nhấp vào tên của blog muốn sửa.
 3. Tại trang chi tiết Blog, chỉnh sửa các thông tin.
 4. Nhấp Lưu.

Chỉnh sửa công cụ tìm kiếm cho blog

Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa nội dung xuất hiện của blog trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Nhập từ khóa vào tiêu đề trang và mô tả trang để giúp khách hàng mới tìm thấy cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết.

 1. Đăng nhập vào Trang quản trị ->  Website -> Blog
 2. Nhấp vào tên của blog để chỉnh sửa.
 3. Trong mục Tối ưu SEO, nhấp vào Chỉnh sửa SEO

 4. Trong trường Tiêu đề trang, hãy nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này sẽ hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tối đa 70 ký tự trong tiêu đề.
 5. Trong trường Mô tả trang nhập có bao gồm từ khóa liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy Blog của bạn trên công cụ tìm kiếm, viết hấp dẫn để kích thích người mua hàng nhấp vào xem chi tiết blog của bạn, có thể viết tối đa 160 ký tự.
 6. Trong trường Đường dẫn bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ web, trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ không cần thực hiện thay đổi sẽ tự phát sinh khi bạn lưu blog. Nếu có thay đổi hãy thiết lập chuyển hướng địa chỉ cũ về địa chỉ mới để tránh trường hợp người mua hàng vào đường dẫn cũ báo blog không tồn tại và không tìm thấy blog mới.
 7. Nhấp Lưu.
Lưu ý:
Tiêu đề trang và Mô tả trang có giới hạn ký tự, nếu nhập nhiều văn bản vượt quá giới hạn thì khi kết quả hiển thị trên công cụ tìm kiếm sẽ được rút ngắn.

Các chủ đề liên quan

 • Viết một bài đăng trên blog
 • Quản lý nhận xét của khách hàng
 • Menu và links

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.