Blog để làm gì?

Blog được sử dụng như một loại tạp chí hoặc tin tức cho cửa hàng, với nội dung thay đổi theo thời gian, một website có thể có nhiều blog. Nếu cửa hàng của bạn cần 1 trang tĩnh, nội dung ít khi thay đổi như trang giới thiệu cửa hàng, chính sách bán hàng, ... thì bạn nên dùng Trang nội dung. Haravan khuyến khích có thể sử dụng blog để:

  • Thông báo tin khyến mãi 
  • Tin tức ngành hàng đang bán
  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm
  • ...

Blog của hệ thống Haravan cũng giống như blog các hệ thống khác: có thể tạo các danh mục để quản lý các bài viết theo chủ đề khác nhau, và có thể tùy chọn cho phép khách hàng được bình luận hoặc không trong từng bài viết của nhóm blog. Mỗi bài viết chỉ được chọn một danh mục blog.