Bạn cần tìm gì ?

Bắt đầu chuyển

Hướng dẫn này phác thảo cách di chuyển cửa hàng của Nhà bán hàng về Haravan từ một nền tảng khác. Nhà bán hàng có thể sử dụng nó như là một điểm khởi đầu và như một tài liệu tham khảo để đảm bảo rằng Nhà bán hàng không quên bất kỳ điều gì cần thiết.

Trong bài viết này:


Bước 1: Cài đặt thông tin cơ bản của Nhà bán hàng.

Trước khi Nhà bán hàng bắt đầu thêm sản phẩm và thiết lập thanh toán của mình, Nhà bán hàng có thể thực hiện một số thao tác quản trị:

  1. Xem lại cân nhắc di chuyển của các cửa hàng thương mại điện tử, để đảm bảo rằng quá trình di chuyển của Nhà bán hàng diễn ra suôn sẻ nhất có thể.
  2. Hoàn tất thiết lập ban đầu để địa chỉ, địa chỉ email và các thiết lập cửa hàng khác của Nhà bán hàng được cập nhật.
  3. Biết nơi nào để quản lý tài khoản của Nhà bán hàng và truy cập thông tin thanh toán của Nhà bán hàng.
  4. Thêm tài khoản nhân viên để mỗi nhân viên của Nhà bán hàng có một tài khoản đăng nhập cá nhân và tất cả các thông tin tài khoản nhạy cảm vẫn an toàn.

Bước 2: Nhập dữ liệu cửa hàng của Nhà bán hàng vào Haravan:

1. Sản phẩm: Nhà bán hàng có thể tạo từng sản phẩm tại trang quản trị hoặc nhập sản phẩm theo file. Xuất file sản phẩm từ hệ thống cũ, sau đó chỉnh sửa lại theo file sản phẩm bên Haravan và up vào hệ thống Haravan.

Trường hợp sản phẩm số lượng rất nhiều 500 sản phẩm trở lên. Đối tác của Haravan sẽ hỗ trợ Nhà Bán hàng Crawl Data từ website cũ về Haravan và có tính phí.

2. Bài viết : Nhà bán hàng có thể tạo lại từng bài viết tại trang quản trị Haravan, hoặc Đối tác Haravan hỗ trợ Crawl Data có tính phí.

3. Thông tin khách mua hàng: Nhà bán hàng có thể nhập file thông tin khách mua hàng lên hệ thống Haravan.

Bước 3: Tổ chức sản phẩm của Nhà bán hàng sau khi di chuyển:

Điều quan trọng sau khi nhập dữ liệu từ website cũ về Haravan là phải kiểm tra xem tất cả thông tin sản phẩm của Nhà bán hàng đã được nhập chính xác chưa.

Chú thích:

Nếu Nhà bán hàng bán các sản phẩm kỹ thuật số hoặc dịch vụ, hãy đảm bảo Nhà bán hàng đã quen thuộc với sự khác biệt giữa hàng hoá kỹ thuật số và hàng hoá dịch vụ.

Để xác minh sản phẩm của Nhà bán hàng sau khi di chuyển:

1. Kiểm tra chi tiết sản phẩm của Nhà bán hàng, bao gồm mô tả sản phẩm, hình ảnh, biến thể và mô tả thẻ meta.

2. Tạo một Nhóm sản phẩm để tổ chức các sản phẩm của Nhà bán hàng thành các loại, giúp Khách mua hàng tìm thấy dễ dàng hơn. 

3. Làm quen với việc kiểm kê tồn kho sản phẩm để theo dõi chung trong cửa hàng.

Bước 4: Làm cho trang web của Nhà bán hàng trông tuyệt vời

Sau khi Nhà bán hàng thiết lập sản phẩm, điều quan trọng là đảm bảo rằng Nhà bán hàng hài lòng với cách tổ chức cửa hàng trực tuyến của mình. Haravan cung cấp hàng trăm giao diện được thiết kế trong Kho giao diện Haravan, Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa và cấu hình để phù hợp với phong cách cửa hàng của Nhà bán hàng.

Để tải giao diện cho cửa hàng của Nhà bán hàng:

1.Truy cập Kho giao diện Haravan và tìm một giao diện mà Nhà bán hàng thích. Nhà bán hàng có thể duyệt các giao diện theo giá (miễn phí hoặc trả phí), theo ngành hoặc theo danh mục.

2.Cài đặt Giao diện cho cửa hàng của Nhà bán hàng. Đảm bảo Nhà bán hàng xem trước giao diện trước khi tải xuống, đặc biệt nếu đó là một giao diện phải trả phí.

3.Áp dụng giao diện vào cửa hàng của Nhà bán hàng. Tùy chỉnh giao diện của Nhà bán hàng để nó nhìn đẹp hơn như cách Nhà bán hàng muốn. 

4.Tuỳ chỉnh giao diện có thể dao động từ cơ bản đến nâng cao. Nếu Nhà bán hàng muốn thêm chức năng trên giao diện, có thể liên hệ Haravan hỗ trợ. Những chức năng đơn giản Haravan hỗ trợ miễn phí, đối với chức năng phức tạp, cần nhiều thời gian thao tác Haravan sẽ tính phí. 

Bước 5: Thiết lập tên miền của Nhà bán hàng

Khi thiết lập cửa hàng Haravan Nhà bán hàng có thể mua một tên miền mới hoặc Nhà bán hàng có thể chuyển tên miền liên quan đến cửa hàng hiện có của bạn sang tài khoản Haravan mới của Nhà bán hàng. Nếu Nhà bán hàng muốn một tên miền mới, thì Nhà bán hàng có thể mua nó trực tiếp từ Haravan hoặc Nhà bán hàng có thể mua tên miền của bên thứ ba.

Sau đó vào trang quản trị tên miền đã mua, thực hiện các thao tác trỏ tên miền về Haravan.

Bước 6: Thiết lập giao hàng của Nhà bán hàng

Điều rất quan trọng là phải thiết lập phí vận chuyển và phương thức vận chuyển một cách chính xác trước khi Nhà bán hàng kinh doanh.

Để thiết lập vận chuyển của Nhà bán hàng:

1. Thêm địa chỉ giao hàng của Nhà bán hàng để có được mức giá giao hàng chính xác dựa trên vị trí của Nhà bán hàng.

2. Tạo khu vực giao hàng để có thể vận chuyển tới các tỉnh thành ở Việt Nam.

3. Thiết lập mức phí vận chuyển cho các khu vực vận chuyển mà bạn đã tạo.

4. Chọn chiến lược vận chuyển phù hợp cho doanh nghiệp của Nhà bán hàng. 

Ghi chú: Về vận chuyển Haravan sẽ không đồng bộ bảng giá vận chuyển từ nhà vận chuyển về Haravan. Thay vào đó Nhà bán hàng phải tự cấu hình phí vận chuyển để tính cho khách hàng.

Bước 7: Thiết lập phương thức thanh toán:

Để đảm bảo rằng Khách mua hàng có thể thanh toán cho Nhà bán hàng, Nhà bán hàng cần phải thiết lập phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán cho phép Khách mua hàng có nhiều lựa chọn thanh toán một cách an toàn. Haravan cung cấp rất nhiều cổng và ví thanh toán để Nhà bán hàng lựa chọn.

Để thiết lập phương thức thanh toán:

- Nhà bán hàng vào Trang quản trị Haravan

- Ấn Cấu hình > Thanh toán

- Chỉnh sửa phương thức thanh toán, thêm mô tả để Khách mua hàng rõ về phương thức thanh toán phù hợp với họ. Ví dụ: thêm tên ngân hàng, số tài khoản của Nhà bán hàng để khách mua hàng thanh toán.

Trường hợp Nhà bán hàng muốn kết nối thanh toán với cổng/ví thanh toán. Haravan có liên kết với một số cổng và ví thanh toán. Nhà bán hàng liên hệ với bên cổng/ví thanh toán để tạo tài khoản, sau đó kết nối tại Haravan.

Ngoài ra, Nhà bán hàng cần thêm chính sách của cửa hàng để khách mua hàng của Nhà bán hàng biết đến chúng trước khi hoàn tất thanh toán.

Chỉnh sửa cài đặt thông tin khách hàng của trang thanh toán và quyết định xem Nhà bán hàng muốn thu thập thông tin gì của khách mua hàng.

Để cấu hình thông tin thu thập của khách hàng, tại trang quản trị Haravan:

- Nhà bán hàng vào Trang quản trị Haravan

- Ấn Cấu hình > Thanh toán

- Ở phần Cấu hình field, chọn các thông tin mà Nhà bán hàng muốn Khách mua hàng cung cấp khi thanh toán.

Bước 8: Đặt một số đơn đặt hàng thử nghiệm:

Bây giờ Nhà bán hàng đã cấu hình cài đặt thanh toán, Nhà bán hàng nên thử vài giao dịch để đảm bảo rằng mọi thứ đang hoạt động.

Vận hành thử sẽ giúp Nhà bán hàng hiểu được quá trình Khách mua hàng trải qua khi họ mua sản phẩm.

Nhà bán hàng có thể truy cập tất cả các đơn đặt hàng mà khách mua hàng đặt. Đơn đặt hàng trong mục Đơn hàng của Trang quản trị Haravan.

Nhà bán hàng có thể thử các đơn đặt hàng thử nghiệm cho một số loại giao dịch khác nhau: hoàn thành một giao dịch thành công và không thành công, hoàn lại và hủy đơn hàng. Nhà bán hàng sẽ thấy email mà khách mua hàng của Nhà bán hàng nhận được cho mỗi hành động. Nhà bán hàng có thể chỉnh sửa mẫu cho những email này tại trang Thông báo trong Trang quản trị Haravan.