Báo cáo về Đơn hàng

Báo cáo thống kê theo Đơn hàng


1. Báo cáo Tháng – Doanh số
Trong báo cáo này bạn có thể thống kê được số lượng đơn hàng tính từ đầu tháng đến ngày hôm nay (ngày đang thao tác lọc)
**Lưu ý: Haravan đã chọn mặc định các đơn hàng thống kê bên dưới là các đơn hàng không hủy (chỉ cần trạng thái đơn hàng là không hủy thì sẽ được hiển thị ở bản thống kê này)


Bạn cũng có thể chọn 1 thời điểm khác như hôm nay, hôm qua, 7 ngày trước, hay bất kì một ngày nào để xem báo cáo sản phẩm này, vui lòng xem hình bên dưới


Các bạn có thể xem được nhiều thông tin hơn nữa qua chức năng hiển thị thống kê theo Thuộc tính, ví dụ như hiển thị nhân viên nào bán mặt hàng gì, kênh bán hàng như website hay facebook( khi bạn sử dụng harapage và tạo đơn hàng trên đó) ,… Trong chức năng thuộc tính này bạn có thể cho hiển thị rất nhiều thông tin hữu ích khác dành cho từng nhu cầu của doanh nghiệp, như hiển thị ngày bán, khách hàng đã mua hàng ở tỉnh thành nào,…

Để xem xét chi tiết hơn, bạn có thể sử dụng chức năng Lọc dưới đây.


Ví dụ, bạn muốn lọc ra nhân viên Nguyễn Văn A ngày hôm nay bán bao nhiêu sản phẩm, bạn sẽ vào lọc theo Nhân viên(hình trên) và lọc theo Ngày (hình dưới)


Ngoài ra để lọc theo Kênh bán hàng, Tên sản phẩm, Giá, Nhà sản xuất, … tương tự như trên.
Sau khi lọc xong, bạn có thể lưu lại để xem nhanh không cần lọc lại, hoặc xuất file CSV để xem.
2. Báo cáo Bán theo vùng – Doanh số vùng
Trong báo cáo này bạn có thể thống kê được số lượng đơn hàng được phân theo tỉnh thành khách hàng đặt hàng tính từ đầu tháng đến ngày hôm nay (ngày đang thao tác lọc)

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.