Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo Social

Báo cáo Social thể hiện các thông số liên quan đến vận hành và quản lý FanPage. Từ các báo cáo được thống kê, Nhà bán hàng có được cái nhìn toàn diện và chi tiết cho các hoạt động trên FanPage.

Báo cáo Social giúp Nhà bán hàng nắm được tình hình kinh doanh, tỷ lệ chuyển đổi của FanPage cũng như hiệu suất làm việc của nhân viên.

Hiện Haravan đang hỗ trợ các loại báo cáo sau:

 • Tổng số comment/inbox 
  Thể hiện số lượng cuộc hội thoại theo thời gian hoặc theo trang.
 • Tổng số comment/inbox - Trang 
  Trang đã ngắt kết nối sẽ hiện là "Đã xóa".
 • Thời gian trả lời trung bình
  Thể hiện thời gian trung bình mà các nhân viên trả lời cuộc hội thoại.
  Mặc định hiển thị theo ngày, có thể sắp xếp hiển thị theo nhân viên hoặc trang.
 • Thời gian trả lời trung bình - Nhân viên
  Thể hiện thời gian trung bình mà nhân viên trả lời cuộc hội thoại. Mặc định hiển thị theo nhân viên.
 • Số comment/inbox trả lời
  Thể hiện số cuộc hội thoại được trả lời đầu tiên trong ngày.
  Mặc định hiển thị theo ngày, có thể sắp xếp hiển thị theo nhân viên hoặc trang.
 • Số comment/inbox trả lời - Nhân viên
  Mặc định hiển thị theo nhân viên. 
 • Thời gian chờ trung bình 
  Thể hiện thời gian trung bình giữa các thời gian trả lời vào tin nhắn đầu tiên của cuộc hội thoại.
  Mặc định hiển thị theo ngày, có thể sắp xếp hiển thị theo nhân viên hoặc trang.
 • Comment/Inbox nhỡ
  Thể hiện số lượng cuộc hội thoại bị nhỡ.
  Mặc định hiển thị theo ngày, có thể sắp xếp hiển thị theo khung giờ.

Mỗi loại báo cáo thể hiện những giá trị thống kê và góc nhìn khác nhau.

Lưu ý: Tổng số comment/inbox (có thể theo trang hoặc nhân viên) = tổng số comment/inbox (trả lời) + (nhỡ) + (chưa trả lời).

Trong đó:

 • Tổng số comment/inbox (trả lời): đã tương tác với khách hàng và là người phản hồi cuối cùng.
 • Tổng số comment/inbox (nhỡ): đã tương tác với khách hàng nhưng khách hàng đang là người phản hồi cuối cùng.
 • Tổng số comment/inbox (chưa trả lời): hoàn toàn chưa tương tác với khách hàng.

Phản hồi được tính là Nhà bán hàng đã trả lời (reply) bằng nội dung tin nhắn, sticker, icon,... Trường hợp Nhà bán hàng like hay thả icon cho nội dung tin nhắn của khách hàng thì không được tính là phản hồi.

Tất cả các loại báo cáo đều hỗ trợ các chức năng: Lọc, Sắp xếp, Xuất file, Nhân bản.

Để xem báo cáo, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Báo cáo -> chọn báo cáo cần xem.

Khi nhấn chọn vào báo cáo thuộc loại Báo cáo Social, có thể phát sinh hai tình huống:

Tình huống 1: Harapage của Nhà bán hàng chưa kết nối với bất kỳ FanPage nào hoặc đã ngắt kết nối với tất cả các trang FanPage.

Khi đó, trên trang báo cáo hiện nút Kết nối.

Nhà bán hàng cần thực hiện kết nối Harapage thì mới sử dụng được tính năng báo cáo Social.

Tình huống 2: Nhà bán hàng đã kết nối Harapage nhưng chưa thực hiện cấu hình thời gian làm việc.

Khi đó, trên trang báo cáo hiển thị nút Cấu hình.

Nhà bán hàng cần thực hiện cấu hình thời gian làm việc.