Báo cáo Social

Báo cáo Social thể hiện các thông số liên quan đến vận hành và quản lý FanPage. Từ các báo cáo được thống kê, Nhà bán hàng có được cái nhìn toàn diện và chi tiết cho các hoạt động trên FanPage.

Hiện Haravan đang hỗ trợ các loại báo cáo sau:

  • Tổng số comment/inbox
  • Tổng số comment/inbox - Trang
  • Thời gian trả lời trung bình
  • Thời gian trả lời trung bình - Nhân viên
  • Số comment/inbox trả lời
  • Số comment/inbox trả lời - Nhân viên
  • Thời gian chờ trung bình
  • Comment/Inbox nhỡ


Mỗi loại báo cáo thể hiện những giá trị thống kê và góc nhìn khác nhau.

Để xem báo cáo, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị -> Báo cáo -> chọn báo cáo cần xem.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.