Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo và Phân tích bán hàng

Báo cáo phân tích bán hàng giúp Nhà bán hàng tìm hiểu về doanh số bán hàng và Khách mua hàng một cách chi tiết nhất. 

Đồng thời Nhà bán hàng có thể kiểm soát tối ưu hoạt động doanh số, Khách mua hàng. Nhằm cải thiện và phát triển kinh doanh

Xem thêm: