Bạn cần tìm gì ?

Báo cáo và Phân tích bán hàng

Báo cáo phân tích bán hàng giúp Nhà bán hàng tìm hiểu về doanh số bán hàng và Khách mua hàng một cách chi tiết nhất. 

Đồng thời Nhà bán hàng có thể kiểm soát tối ưu hoạt động doanh số, Khách mua hàng. Nhằm cải thiện và phát triển kinh doanh

Xem thêm:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.