Bạn cần tìm gì ?

Bảng giá Haravan

Tùy nhu cầu của từng Nhà bán hàng, Haravan hỗ trợ các gói dịch vụ, giao diện và ứng dụng với mức phí khác nhau.

Các mục liên quan


Bảng giá gói dịch vụ 

Sau khi đã trải qua thời gian 15 ngày dùng miễn phí, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, Nhà bán hàng sẽ chọn gói dịch vụ phù hợp và tiến hành thanh toán.

Hệ thống Haravan hỗ trợ thanh toán gói dịch vụ theo năm. Xin mời tham khảo bảng giá tại đây.


Bảng giá giao diện

Ngoài các giao diện miễn phí hiện có trên kho giao diện Haravan, Nhà bán hàng cũng có thể lựa chọn những bộ giao diện có phí phù hợp với nhu cầu sử dụng, làm phong phú hơn kho giao diện của Nhà bán hàng.

Một giao diện có phí trên hệ thống Haravan, Nhà bán hàng chỉ cần mua một lần, sau đó có thể tải về để lưu trữ và phục hồi lại khi cần thiết.

Xem thông tin giá chi tiết tại kho giao diện Haravan


Bảng giá ứng dụng

Ngoài các ứng dụng miễn phí hiện có trên kho ứng dụng Haravan, Nhà bán hàng cũng có thể lựa chọn những ứng dụng có phí phù hợp với yêu cầu mở rộng tính năng.

Hệ thống Haravan hỗ trợ thanh toán ứng dụng này theo tháng, thấp nhất từ 6 tháng trở lên.

Riêng ứng dụng HaraRetail sẽ thanh toán theo năm, để biết thêm thông tin chi tiết về ứng dụng này, liên hệ bộ phận hỗ trợ Haravan.

Xem thông tin giá chi tiết tại kho giao diện Haravan