Ứng dụng - Back in Stock

Dễ dàng cài đặt và sử dụng với các bước sau

1. Cài đặt app từ App Store

2. Cấu hình app

  • Cài đặt nút:

- Cấu hình các thông tin hiển thị của nút đăng ký thông báo email khi có hàng trở lại: ẩn/hiển nút, nội dung chữ,.. 
- Ngoài ra, có thể tuỳ chỉnh nút đăng ký thông báo riêng nếu không muốn sử dụng nút mặc định của app ở phần Custom HTML
- Sau khi cấu hình thành công nhấn Lưu để cập nhật thông tin cấu hình mới.

  • Cài đặt form

- Cấu hình form đăng ký thông báo: Tiêu đề form, nội dung form, màu sắc.
- Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đã cấu hình

  • Cài đặt email:
- Cấu hình thông tin email sẽ được gửi cho khách hàng khi sản phẩm có hàng trở lại: Chủ đề, nội dung, màu sắc,...
Lưu để cập nhật thông tin cấu hình mới.

3. Sử dụng

- Ở trang sản phẩm hết hàng sẽ có một nút đăng ký thông báo có hàng cho sản phẩm (nội dung hiển thị theo thông tin cấu hình trong app, phần Cài đặt nút)


- Click để mở form đăng ký nhận thông báo, nhập thông tin email muốn nhận thông báo khi có hàng trở lại


4. Hỗ trợ

Trong quá trình cài đặt và sử dụng, bạn có bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất:

- Phone: 1900 636 099
- Email: hi@haravan.com
- Hoặc sử dụng box chat ngay trong phần admin của shop.

Hy vọng ứng dụng Back in Stock sẽ giúp website của bạn tăng doanh thu và phát triển.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.