Bạn cần tìm gì ?

Áp dụng Theme

Với kho giao diện hiện nay với hơn 400 giao diện đẹp mắt, phong phú, thiết kế chuản SEO, Haravan có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu giao diện khác nhau của Nhà bán hàng.

Sau khi lựa chọn ưng ý một giao diện trên Haravan, thanh toán và cài đặt, Nhà bán hàng cần làm thêm một số thao tác để giao diện đó được áp dụng trên website.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm như sau:

  1. Tại Trang quản trị -> Website -> Giao diện.
  2. Nhà bán hàng xem trong phần Kho giao diện, lựa chọn Giao diện (Theme) muốn áp dụng cho website, chọn Áp dụng.
  3. Bảng Chọn một vai trò cho theme hiện ra, Nhà bán hàng nhấp chọn Theme chính  để làm giao diện cho máy tính hoặc Theme moblie  để làm giao diện cho điện thoại.
  4. Nhấp chọn Hiển thị theme để thực hiện.

Lưu ý: Nhà bán hàng có thể lựa chọn Xem thử trước khi lựa chọn áp dụng giao diện. Chức năng này giúp Nhà bán hàng xem thử trước được website mà không cần thay đổi qua lại các giao diện nhiều lần.