Ẩn sản phẩm hết hàng

Nhà bán hàng có thể sử dụng nhóm sản phẩm tự động để ẩn các sản phẩm đã hết hàng từ trong Trang quản trị. Nhà bán hàng có thể thực hiện thao tác này một cách thủ công trên Nhóm sản phẩm của Trang quản trị Haravan.

Bài viết liên quan:

Ẩn các sản phẩm đã hết hàng trong trang quản trị.

Trước khi bạn có thể ẩn các sản phẩm đã hết hàng tồn kho trong mục sản phẩm, Nhà bán hàng phải bật tính năng có quản lý tồn kho trong từng sản phẩm để theo dõ mức tồn kho của mỗi sản phẩm trong Trang quản trị.

Để ẩn các sản phẩm đã hết hàng trong mục tất cả sản phẩm Trang admin theo hai cách:

Tạo nhóm sản phẩm tự động theo điều kiện tồn kho bằng 0 sau đó lọc nhóm sản phẩm và chọn chế độ ẩn trực tiếp trong Trang quản trị.

Bước 1: Sản phẩm phải điều bật tính năng có quản lý tồn kho trong chính sách tồn kho.

Bước 2: Tạo nhóm sản phẩm theo điều kiện  để sản phẩm tự động cập nhật dựa trên những điều kiện.

Điều kiện : Số lượng tồn kho bằng 0


 

Bước 3: Vào lại mục sản phẩm: chọn lọc sản phẩm theo nhóm sản phẩm vừa tạo theo điều kiện sản phẩm tồn kho bằng 0.

Bước 4: Check chọn sản phẩm ở từng trang để chọn thao tác Ẩn kênh bán hàng (thao tác này chỉ ẩn sản phẩm theo từng trang không ẩn hàng loạt được).

Note: Chỉ ẩn được tối đa 50 sản phẩm theo số lượng trên 1 trang trang.


Check chọn ẩn kênh bán hàng cần ẩn để không co sản phẩm hiển thị lên các kênh đó.

Sau đó click Ẩn sản phẩm.

Để ẩn tất cả cả các sản phẩm trong nhóm vừa tạo điều kiện tồn kho kho bằng 0 thì phải sau đó xuất file nhóm sản phẩm đó ra và xử lý bằng file.

Bước 1: Khi tạo nhóm sản phẩm dựa theo điều kiện tồn kho bằng 0 thì vào lại mục Tất cả sản phẩm. Chọn điều kiện lọc nhóm sản phẩm vừa tạo sau đó click vào Xuất file 

 Chọn điều kiện Trang hiện tại click vào Xuất dữ liệu

Bước 2:  Sau khi tải file dữ liệu về chỉnh sửa lại cột Hiển thị từ Yes sang No.

Bước 3: Tải file dữ liệu vừa chỉnh sửa lên mục sản phẩm trong Trang quản trị luôn luôn check chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link url.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.