Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm

Sau khi kết nối với Giaohangtietkiem thông qua hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến Giaohangtietkiem mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển Giaohangtietkiem, Nhà bán hàng phải hoàn thành được hai điều kiện:

 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của Giaohangtietkiem. 
  Lưu ý: sau khi tạo tài khoản ở Giaohangtietkiem, tài khoản của Nhà bán hàng cần phải được kích hoạt thì mới có hiệu lực và kết nối được. 

Các mục liên quan


Các bước đăng ký tài khoản Giaohangtietkiem

THÔNG TIN NHÀ VẬN CHUYỂN

- Hotline: 1900 6092
- Emailinfo@ghtk.vn
- Tên chính thức: Giaohangtietkiem.vn | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ TMĐT (eCom Services JSC)

Bước 1: Để đăng ký tài khoản trên trang Giaohangtietkiem, Nhà bán hàng nhấp vào đây: Đăng ký tài khoản Giaohangtietkiem
Bước 2: Điền đầu đủ thông tin trong mẫu đăng ký.
Bước 3: Nhấp chọn Đăng ký ngay.
Bước 4: Đặt mật khẩu
Bước 5: Thay đổi thông tin cơ bản, lịch đối soát, lịch trả hàng, Địa chỉ lấy hàng.
Bước 6: Chọn Lưu.


Hướng dẫn kết nối vận chuyển Giaohangtietkiem

Hướng dẫn kết nối vận chuyển Giaohangtietkiem

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh trên hệ thống Haravan.

Để thực hiện việc kết nối, Nhà bán hàng phải có tài khoản trên trang ghtk.vn.

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng kéo xuống nhà vận chuyển Giaohangtietkiem, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản đã đăng ký trên Giaohangtietkiem.

  • Tên nhà vận chuyển: Giaohangtietkiem (hệ thống tự điền)
  • Tài khoản (Email): Email đăng nhập Giaohangtietkiem.
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên Giaohangtietkiem.
  • Mật khẩu: Mật khẩu đặng nhập Giaohangtietkiem.

 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển Giaohangtietkiem.
 6. Sau khi kết nối thành công, sẽ hiển thị các thông tin:
  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển Giaohangtietkiem
  • Chỉnh sửa thông tin: chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.

Xử lý vận chuyển Giaohangtietkiem cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển Giaohangtietkiem, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển Giaohangtietkiem mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn Giao hàng tiết kiệm.
 6. Chọn phương thức vận chuyển cho đơn hàng là Đường bộ hoặc Đường bay.


 7. Nếu muốn cho phép khách mua hàng xem hàng trước, Nhà bán hàng tick chọn vào "Xem hàng trước khi nhận".


 8. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 9. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý:

 • Đối với các đơn hàng có khối lượng vận chuyển bằng 0, nhà vận chuyển Giaohangtietkiem sẽ tự động cập nhật khối lượng là 150g.
 • Sau khi đẩy đơn hàng sang Giao hàng tiết kiệm, khi Giao hàng tiết kiệm cập nhật trạng thái COD cho đơn hàng là "Đã nhận tiền" thì hệ thống Haravan sẽ tự Xác nhận thanh toán cho đơn hàng đó.

Lưu ý: Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.