Ứng dụng - Ap Multilanguage

Bạn muốn mở rộng kinh doanh ra các nước ngoài, ứng dụng Ap Multilanguage sẽ giúp bạn tạo một website với nhiều ngôn ngữ tùy bạn cài đặt giúp bạn dễ dàng tiếp cận vào thị trường mong muốn và tăng được doanh số bán hàng.

**** Để cài đặt ứng dụng tại màn hình quản lý chung của admin bạn click "Ứng dụng", vào "Kho ứng dụng" tìm theo từ khóa "Ap Multilanguage" và cài đặt.
**** Sử dụng Ap Multilanguage:
- Làm theo hướng dẫn trong phần khoang đỏ như hình dưới.
Bước 3:
copy đoạn code {% include 'ap-block-language' %} dán vào nơi bạn muốn hiển thị Ngôn ngữ ngoài website cho người xem lựa chọn ngôn ngữ (Phần này bạn có thể nhờ hỗ trợ của kỹ thuật Haravan nếu bạn không rành về code).- Sau khi thiết lập căn bản hiển thị chọn ngôn ngữ xong bạn vào từng mục (Sản phẩm, Bộ sưu tập, Trang nội dung, Danh mục Blog, Blog, Menu) click vào bài nào bạn muốn dịch và nhập nôi dung.


- Chuyển Tab để nhập nội dung cho ngôn ngữ thứ 2. Làm theo hướng dẫn, bước 3 là copy code điền vào nơi hiển thị tiêu đề và nội dung sản phẩm phần hiệu chỉnh theme (phần này có thể nhờ kỹ thuật Haravan hỗ trợ).


- Phần File theme là hỗ trợ dịch những nội dung được nhập trong mục thiết lập theme.
Ví dụ: chọn page.contact 


- Một số nội dung được viết cố định trong code. 
Ví dụ: dòng "Chúng tôi ở đây" như hình bên dưới bạn thay thế đoạn đó bằng cấu trúc {{tên trang.tên cum từ}} (tên trang và tên cụm từ bạn có thể đặt tùy í miễn sao cho bạn dễ nhớ khi bạn muốn sửa nội dung).

Nếu trong quá trình sử dụng có vấn đề chưa rỏ hoặc không thực hiện được vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt hơn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.