Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Thêm và quản lý comments bằng facebook

Thêm và quản lý comments bằng facebook

Nhà bán hàng thường thấy các bình luận cuối mỗi bài viết hoặc chi tiết sản phẩm. Nhưng làm sao để quản lý được các bình luận (comment) này? 

=>> Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó!

Để thêm và quản lý bình luận bằng facebook, Nhà bán hàng cần thực hiện hai bước sau: 


Bước 1: Tạo ứng dụng facebook 

 1. Truy cập https://developers.facebook.com/apps
 2. Chọn Add a new app hoặc Thêm ứng dụng mới.

 3. Trong cửa sổ Tạo ID ứng dụng, Nhà bán hàng điền Tên hiển thịEmail liên hệ, sau đó chọn Tạo ID ứng dụng.

 4. Facebook yêu cầu nhập mã bảo mật. Nhà bán hàng nhập đúng mã, sau đó chọn Gửi.


Bước 2: Bật trạng thái cho ứng dụng

 1. Facebook chuyển đến trang facebook for developers. Tại đây, Nhà bán hàng có được 2 thông tin: tên ứng dụng và ID ứng dụng

 2. Trạng thái của ứng dụng được facebook mặc định là Tắt. Để bật trạng thái cho ứng dụng, Nhà bán hàng vào Cài đặt -> Thông tin cơ bản.

 3. Tại đây, Nhà bán hàng nhập đường dẫn chính sách bảo mật của trang web và chọn danh mục cho ứng dụng. Chọn Lưu thay đổi.

  Lưu ý:
  - Về ban chất, trang chính sách là một trang nội dung. Khi Nhà bán hàng tạo một trang nội dung thì đồng thời cũng tạo ra một đường dẫn chính sách tương ứng. 
  - Nếu Nhà bán hàng chưa hiểu trang chính sách, vui lòng tham khảo thêm bài viết Trang nội dung.
 4. Lúc này, Nhà bán hàng có thể bật ứng dụng bằng cách croll biểu tượng Tắt về Bật.
 5. Trong cửa sổ Công khai ứng dụng, Nhà bán hàng chọn Chấp nhận.

Bước 3: Thêm nền tảng cho ứng dụng

 1. Tiếp tục, Nhà bán hàng chọn Thêm nền tảng.

 2. Nhà bán hàng chọn nền tảng Trang web.

 3. Nhà bán hàng điền đường dẫn của web vào ô URL trang web. Sau đó chọn Lưu thay đổi.

  Lưu ý: trang web trong Url trang web phải cùng web với Url chính sách bảo mật.
 4. Việc tạo ứng dụng đến đây tạm hoàn tất. Nhà bán hàng sao chép ID ứng dụng để tiến hành cho các bước tiếp theo.

Bước 4: Thêm ID ứng dụng vào trong giao diện web

 1. Sau khi tạo ứng dụng thành công, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Website -> Giao diện -> Hiệu chỉnh theme.
 2. Nhà bán hàng tìm file theme.liquid, thêm đoạn mã sau vào sau thẻ <head>:
  <meta property="fb:app_id" content="{YOUR_FACEBOOK_USER_ID}"/>
  {YOUR_FACEBOOK_USER_ID} chính là ID ứng dụng mà Nhà bán hàng đã sao chép.

 3. Nhấp Lưu.


Bước 5: Thêm khung bình luận bằng facebook vào web

 1. Nhà bán hàng Truy cập vào địa chỉ: 
  https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments
 2. Nhà bán hàng nhập đường dẫn trang web ô URL để bình luận. Sau đó chọn Lấy mã

 3. Lúc này, Facebook cung cấp cho Nhà bán hàng đoạn mã tương ứng. 


Bước 6: Dán mã JavaScript SDK

 1. Tiếp tục, Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> website -> giao diện -> Hiệu chỉnh theme.
 2. Nhà bán hàng tìm file theme.liquid, thêm đoạn mã JavaScript SDK trong ô Step 2 vào sau thẻ <body>.

 3. Chọn Lưu.

Bước 7: Dán mã vào vị trí hiển thị bình luận

 1. Nhà bán hàng vào Trang quản trị -> Website -> Giao diện -> Hiệu chỉnh theme.
 2. Nhà bán hàng chọn vị trí muốn hiển thị bình luận.
 3. Nếu Nhà bán hàng muốn dán vào trang Chi tiết sản phẩm, Nhà bán hàng tìm product.liquid, dán đoạn mã sau vào nơi muốn hiển thị.

  <div class="fb-comments" data-href="{{shop.url}}{{product.url}}" data-numposts="5" width="100%" data-colorscheme="light"></div>

  Chọn Lưu.

  Kết quả: 

 4. Nếu Nhà bán hàng muốn dán vào trang Chi tiết bài viết, Nhà bán hàng tìm article.liquid, dán đoạn mã sau vào nơi muốn hiển thị.

  <div class="fb-comments" data-href="{{shop.url}}{{article.url}}" data-numposts="5" width="100%" data-colorscheme="light"></div>


  Chọn Lưu.


  Kết quả: 


Bước 8: Xem và quản lý bình luận

 1. Sau khi cài đặt hoản tất, Nhà bán hàng truy cập địa chỉ để xem và quản lý bình luận: 
  https://developers.facebook.com/tools/comments
 2. Nhà bán hàng chọn đúng tên ứng dụng tương ứng, xem và quản lý bình luận trên trang.

Lưu ý
 • Sau khi hoàn thành các bước, Nhà bán hàng phải đợi Facebook xét duyệt cập nhật. Nhanh thì khoảng 30 phút , chậm là khoảng 24h, lúc đó mới vào quản lý bình luận được.
 • Đối với các giao diện đã cài đặt quản lý bình luận facebook, Nhà bán hàng chỉ cần Tạo và tích hợp ứng dụng, và thay đổi các đoạn mã tương ứng ở theme.liquid, product.liquid hay article.liquid.
 • Đối với việc thay đổi ứng dụng cho giao diện, Nhà bán hàng phải đợi facebook xét duyệt cập nhật.