Cách trỏ tên miền mua từ FPT

Ở TRANG QUẢN TRỊ HARAVAN

Bước 1: 

  • Bạn truy cập vào Website chọn phần Tên miền


Bước 2: Chọn Tên Miền


Bước 3: Thêm tên miền riêng của mình đã mua vào.

Nhập địa chỉ tên miền riêng của bạn, ví dụ: tenmienrieng.com
Bước 4: Copy địa chỉ IP 

  • Haravan hiện thông báo về dãy IP bạn cần nhập trong quản lý tên miền.


 Ở TRANG QUẢN LÝ TÊN MIỀN CỦA FPT  • Truy cập vào phần quản lý tên miền của fpt
Truy cập vào trang https://domain.fptdata.com/ Màn hình xuất hiện như sau: 01 4   
 


 Quay lại màn hình Cấu hình tên miền của Haravan, tải lại trang lần nữa để kiểm tra trạng thái của tên miền đã thêm vào. Nếu phần trạng thái thông báo OK, bạn đã thêm thành công tên miền riêng.

  • Để dùng tên miền vừa thêm làm tên miền chính, bạn nhấn chọn Đặt làm tên miền chính và Lưu để hoàn tất

 


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.