Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn đổi mật khẩu email

Hướng dẫn đổi mật khẩu email

Bước 1: Nhà bán hàng truy cập địa chỉ https://mailadmin.haravan.com điền thông tin Username  và Password  Login

Bước 2: Tiếp theo Nhà bán hàng nhấp vào mục E-Mail Accounts

Bước 3: Click mục change cho mail muốn thay đổi 

Bước 4: Điền thông tin cần cần thay đổi vào ô Enter New Password và Re-Enter Password  ModifyTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.