Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn tạo chữ ký cho email doanh nghiệp

Hướng dẫn tạo chữ ký cho email doanh nghiệp

Để tạo chữ ký email doanh nghiệp, Nhà bán hàng làm theo các bước:

  1. Đăng nhập vào trang https://mail.haravan.com/, nhập username và password cho email muốn tạo chữ ký.

  2. Sau khi đã đăng nhập, Nhà bán hàng chọn "Thiết lập cấu hình" --> "Các nhận diện"


  3. Chọn vào email muốn tạo chữ ký --> có mục chữ ký --> điền chữ ký muốn tạo vào.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.