Bạn cần tìm gì ?

Hướng dẫn kết nối Sendo

Tính năng kết nối tự động với Sendo.vn cho phép người bán hàng có thể quản trị 1 nơi và bán hàng trên nhiều kênh khác nhau  mà không tốn nhiều chi phí quản trị. Người bán có thể chọn đồng bộ số liệu tồn kho, giá bán sản phẩm giữa website Haravan và cửa hàng trên SENDO.VN với điều kiện sản phẩm đã được đăng bán trên SENDO.VN trước.

Để kết nối với Sendo, bạn thực hiện các bước sau:

1. Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Haravan của bạn, vào mục Cấu hình , sau đó vào chọn tiếp Kênh bán hàng

Chọn kênh bán hàng


2. Bước 2: Trong danh sách các kênh bán hàng, bạn kéo xuống Kênh Sendo, click Kết nối. Tiếp đó, bạn click nút Thêm kênh bán hàng trong khung giới thiệu Sendo

Click "Thêm kênh bán hàng"


3. Bước 3: Bạn cần nhập CLIENT_KEY của tài khoản Sendo.

Nhập CLIENT_KEY


Để lấy CLIENT_KEY này, vào trang bán hàng của của Sendo (ban.sendo.vn) và đăng nhập tài khoản Shop, Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, bạn click vào link ban.sendo.vn/shop/appkey để lấy CLIENT_KEY tương ứng với Shop của bạn

CLIENT_KEY


4. Bước 4: Sau khi kết nối thành công, bạn cần cấu hình các sản phẩm sẽ đồng bộ với Sendo. Để đưa sản phẩm lên Sendo, bạn vào chi tiết sản phẩm, ở phần Kênh bán hàng, chọn Hiển thị trên kênh Sendo.