Bạn cần tìm gì ?

 • Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển FlexShip

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển FlexShip

Sau khi kết nối với FlexShip thông qua hệ thống Haravan, khi có đơn hàng mới, đơn hàng sẽ tự động gửi “yêu cầu giao hàng” đến FlexShip mà Nhà bán hàng không cần tự liên hệ hay mang hàng tới đơn vị vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, Nhà bán hàng không cần phải thao tác bằng tay các việc xuất dữ liệu đơn hàng hay nhập vào phần quản lý riêng của đơn vị vận chuyển.

Trước khi kết nối với nhà vận chuyển FlexShip, Nhà bán hàng phải hoàn thành được hai điều kiện:

 1. Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ chi nhánh, đặc biệt là thông tin về tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng phải được cập nhật đầy đủ.
  (Xem chi tiết hơn tại đây).
 2. Nhà bán hàng phải có tài khoản của FlexShip

Các mục liên quan


Các bước đăng ký tài khoản FlexShip

THÔNG TIN NHÀ VẬN CHUYỂN

Hotline: 1900 6775 
Emailinfo@flexship.vn
Tên chính thức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN CHUYỂN TRUNG THÀNH 


Bước 1: Để đăng ký tài khoản trên trang FlexShip, Nhà bán hàng nhấp vào đây Đăng ký tài khoản FlexShip.
Bước 2: Điền đầu đủ thông tin trong mẫu đăng ký.

Bước 3: Nhấp chọn Đăng ký.
Bước 4: Đăng nhập.Hướng dẫn kết nối vận chuyển với FlexShip

Nhà bán hàng thực hiện thao tác này khi muốn kết nối với nhà vận chuyển FlexShip trên hệ thống Haravan.

Để thực hiện việc kết nối, Nhà bán hàng phải có tài khoản trên trang flexship.vn.

Lưu ý: Trước khi cấu hình đơn vị vận chuyển, Nhà bán hàng phải cấu hình địa chỉ cho cửa hàng.

Để thực hiện kết nối, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng kéo xuống nhà vận chuyển FlexShip, nhấp chọn Kết nối nhà vận chuyển.

 4. Nhà bán hàng điền thông tin tài khoản đã đăng ký trên.

  • Tên nhà vận chuyển: FlexShip (hệ thống tự điền)
  • Tài khoản (Email): Email đăng nhập FlexShip.
  • Link tra cứu: Link tài khoản của Nhà bán hàng bên FlexShip.
  • Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập FlexShip.
 5. Nhấn Lưu để hoàn tất việc kết nối Website Haravan với tài khoản đơn vị vận chuyển FlexShip.
 6. Sau khi kết nối thành công, sẽ hiển thị các thông tin:

  • Liên kết kho: Hỗ trợ cho nhà bán hàng có nhiều kho, cửa hàng, chi nhánh. Việc liên kết sẽ giúp cho phần chuyển giao hàng được chính xác địa chỉ hơn. Đơn vị vận chuyển sẽ dễ dàng biết được chính xác kho hàng nào chuyển đơn hàng và tới lấy.
  • Huỷ kết nối: ngắt kết nối với đơn vị vận chuyển FlexShip
  • Chỉnh sửa thông tin: chỉnh sửa thông tin tài khoản kết nối.

Thực hiện liên kết kho

Sau khi thực hiện kết nối với nhà vận chuyển Giaohangnhanh, Nhà bán hàng cần thực hiện việc liên kết kho. Việc liên kết kho này nhằm giúp nhà vận chuyển có thể đến lấy hàng khi Nhà bán hàng xử lý vận chuyển cho đơn hàng.

Để thực hiện việc liên kết kho, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị  -> Cấu hình -> Vận chuyển.
  (hoặc Trang quản trị  -> Vận chuyển -> Cấu hình).

 2. Trong trang Cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng kéo xuống Nhà vận chuyển khác, chọn Hiển thị thêm.

 3. Nhà bán hàng vào phần Kết nối nhà vận chuyển FlexShip, nhấp chọn Liên kết kho.

 4. Trong cửa sổ Liên kết kho của Nhà vận chuyển, Nhà bán hàng lựa chọn liên kết cho các kho bên hệ thống Haravan. 

 5. Nhấp Lưu lại để hoàn tất.

Xử lý vận chuyển FlexShip cho đơn hàng

Sau khi kết nối với nhà vận chuyển FlexShip, Nhà bán hàng có thể chuyển đơn hàng cho nhà vận chuyển FlexShip mỗi khi đơn hàng phát sinh.

Việc xử lý chỉ thực hiện được cho các được chưa xử lý giao hàng trước đó.

Để thực hiện, Nhà bán hàng làm theo các bước sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Đơn hàng
 2. Trong Danh sách đơn hàng, Nhà bán hàng chọn đơn hàng cần xử lý.
 3. Trong trang Chi tiết đơn hàng, Nhà bán hàng kéo xuống và nhấp chọn mục Giao hàng.

 4. Trong mục Giao hàng, Nhà bán hàng nhấp vào vào ô Giao hàng bằng và chọn nhà vận chuyển.

 5. Trong ô chọn nhà vận chuyển, Nhà bán hàng chọn FlexShip và gói dịch vụ tương ứng.    FlexShip hiện hỗ trợ Nhà bán hàng các gói vận chuyển:

  • Tiết kiệm (2 ngày)
  • Tiết kiệm (24 giờ)
  • Nhanh (12 giờ)
  • Siêu tốc (3 giờ)
  • Giao tối (3 giờ)
 6. Nhà bán hàng nhấp chọn Hoàn thành

  Lưu ý: Nhà bán hàng có thể chọn Gửi hoặc Không gửi email thông báo đến khách mua hàng.

 7. Sau khi Nhà bán hàng hoàn thành xử lý giao hàng, nhà vận chuyển FlexShip sẽ căn cứ vào thông tin đơn hàng mà Nhà bán hàng cung cấp và đến lấy hàng.

Lưu ý: Hệ thống Haravan chỉ hỗ trợ hủy giao hàng cho những đơn hàng có trạng thái vận chuyển "Chờ lấy hàng".

Khi trạng thái vận chuyển này chuyển sang các trạng thái khác ("Đang lấy hàng", "Đã lấy hàng",...) thì Nhà bán hàng không thể hủy giao hàng trên hệ thống Haravan mà phải liên hệ Nhà vận chuyển để được hỗ trợ.