• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Proship.vn tại Haravan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Proship.vn tại Haravan

Nhà vận chuyển ProShip được tích hợp sẵn trong Trang quản trị website. Khi có đơn hàng mới phát sinh Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện xứ lý đơn hàng giao hàng chọn Nhà vận chuyển ProShip, thì đơn hàng của Nhà bán hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến ProShip mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển.

Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng cả nhà vận chuyển và có thể ước tính phí tự động.

Trước khi kết nối nhà vận chuyển, Nhà bán hàng cần nhập đầy đủ địa chỉ cửa hàng hoặc kho, tỉnh/TP, quận huyện của Kho hàng . Bạn vào mục Cấu hình -> Địa chỉ.

Bước 1: Nhấp vào Địa chỉ, để chỉnh sửa địa chỉ

Bước 2: Nhấp vào Chỉnh sửa. ( Địa chỉ cần có đủ thông tin ( Tỉnh / TP, Quận / Huyện )

Bước 3: Đăng ký tài khoản ProShip và nhận thông số kết nối Trang quản trị website Haravan.

Đầu tiên bạn cần có tài khoản ProShip để bắt đầu kết nối. Để đăng ký tài khoản ProShip, bạn vào website http://proship.vn/ đăng ký tài khoản quản trị miễn phí. 

Nhập đầy đủ thông tin đăng ký tài khoản.

Tài khoản của Nhà bán hàng sẽ được kích hoạt ngay. Tiếp theo Nhà bán hàng thông báo với Bộ phận chăm sóc khách hàng của ProShip để được hỗ trợ và cung cấp thông số kết nối tài khoản ProShip với hệ thống website bán hàng Haravan.

Thông tin để bạn liên hệ:

 Email: cskh@proship.vn
 Hotline:  1900 1247 (bấm 201) gặp phòng kinh doanh của Proship đối với công ty muốn ký hợp đồng
                1900 1247 (bấm 101) chăm sóc khách hàng đối với khách hàng shop online.

Sau khi ProShip cung cấp tài khoản để kết nối với hệ thống website Nhà bán hàng hàng Haravan. 

Bước 4: Vào cấu hình vận chuyển, Cấu hình -> Vận chuyển trong Trang quản trị website . Trong trang cấu hình, Nhà bán hàng chọn mục Kết nối nhà vận chuyển ProShip.vn, nhấp vào Kết nối nhà vận chuyển. 

Nhập thông tin Api Client ID và Api Client Secret (Liên hệ nhà vận chuyển) 

từ Nhà vận chuyển ProShip cung cấp và Lưu lại.

Khi kết nối thành công chọn liên kết kho để chọn kho ở website tương ứng với kho ở nhà vận chuyển Proship.

Sau đó xử lý đơn hàng vận chuyển chuyển qua nhà vận chuyển ProShip, quản lý đơn hàng và trạng thái đơn hàng.


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.