Tiện tích HaraPage

Trên Harapage, nhà bán hàng có thể sử dụng các tiện ích để quản lý và thống kê dễ dàng hơn.

Tiện ích Harapage cung cấp cho Nhà bán hàng những tiện ích như thiết lập thời gian làm việc cho fanpage, quản lý bình luận, thiết lập custom field,... Từ đó, giúp cho Nhà bán hàng dễ dàng cấu hình và quản lý bán hàng một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.


Thiết lập thời gian làm việc

Thiết lập thời gian làm việc, giúp cho việc thống kê năng suất làm việc hiệu quả hơn.

Để thiết lập thời gian làm việc, Nhà bán hàng thực hiện như sau:

 1. Từ Trang quản trị -> Harapage -> Tiện ích Harapage.
 2. Nhà bán hàng vào mục Thiết lập thời gian làm việc.
 3. Tại đây Nhà bán hàng thiết lập thời gian cho phù hợp với trang fanpage của Nhà bán hàng.

Chọn ngày làm việc

Thời gian trong tiện tích Harapage được chia sẵn từ Thứ hai đến Chủ nhật. Nhà bán hàng check chọn hoặc bỏ chọn để ghi nhận thời gian.

Nếu ngày nào bỏ chọn, hệ thống hiểu đó là "ngày nghỉ". Các ngay nghỉ không thể thực hiện được thao tác dưới đây: Thêm hay Xóa thời gian làm việc.

Thêm thời gian làm việc

Mặc định của hệ thống là mỗi ngày một khung giờ làm việc. Dù vậy, Nhà bán hàng vẫn có thể them thòi gian để việc thiết lập được sát với hoạt động kinh doanh của mình, và giúp cho việc quản lý tốt hơn.

Để thêm thời gian làm việc, Nhà bán hàng nhấn vào dấu "+". Sau đó, Nhà bán hàng chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể thiết lập tối đa 3 thời gian làm việc.

Xóa thời gian làm việc

Bên cạnh việc thêm thời gian làm việc, Nhà bán hàng còn có thể xóa khung thời gian, bằng cách nhấn vào dấu "x" của khung thời gian cần xóa.

Lưu ý chung cho Thiết lập thời gian làm việc: Mọi thiết lập chỉ thực sự có hiệu lực sau khi Nhà bán hàng nhấn Lưu để hệ thống ghi nhận.


Quản lý bình luận

Mục Quản lý bình luận chỉ dành cho fanpage của Facebook, không thiết lập được cho Zalo page, hỗ trợ Nhà bán hàng ba tính năng sau:

 1. Tự động ẩn bình luận
 2. Tự động gắn nhãn vào cuộc hội thoại
 3. Tùy chỉnh nhãn hội thoại

Tự động ẩn bình luận

Sử dụng ẩn bình luận giúp Nhà bán hàng hạn chế được việc bị đánh cắp thông tin, mà các thông tin đó có thể đem đến khách hàng cho fanpage.

Harapage hỗ trợ Nhà bán hàng ẩn bình luận theo ba cách:

 1. Ẩn tất cả bình luận
 2. Ẩn bình luận có số điện thoại
 3. Ẩn bình luận có chứa từ khóa
  1. Nhà bán hàng check chọn vào ô
  2. Nhập từ khóa.

Lưu ý: Nhà bán hàng có thể sử dụng đồng thời cách ẩn theo số điện thoại và ẩn theo từ khóa.

Tự động gắn nhãn vào cuộc hội thoại

Hệ thống sẽ gắn nhãn vào các hội thoại có chứa từ khoá mà Nhà bán hàng quy định, giúp phân loại hội thoại để trả lời nhanh, hay nhận diện hội thoại tiềm năng,...

Nhà bán hàng có thể gắn nhãn vào hội thoại theo hai cách:

 1. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có chứa số điện thoại
  1. Nhà bán hàng check chọn vào ô.
  2. Đặt tên nhãn (hệ thống mặc định là Phone).
  3. Nhấn Lưu.
 2. Tự động gắn nhãn vào hội thoại có chứa Từ khóa
  1. Nhà bán hàng check chọn vào ô.
  2. Nhấn chọn "+ Thêm".
  3. Nhập tên nhãn và tên từ khóa tương ứng với nhãn đó.

Tùy chỉnh nhãn hội thoại

Tùy chỉnh nhãn hội thoại cho phép Nhà bán hàng vị trí của nhãn hội thoại sẽ được ưu tiên hiển thị ngoài khung chat. 

Nhà bán hàng được phép thêm tối đa 5 nhãn hội thoại và được sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhãn này.

Xem thêm Cách Ẩn Bình Luận Trên Fanpage Với Harapage


Các tính năng khác

Xác thực đơn hàng

Sau khi tạo đơn hàng trên Harapage, thay vì phải thực hiện một thao tác là xác thực đơn hàng, Nhà bán hàng có thể chọn chế độ xác thực tự động cho những đơn hàng đó. 

Haravan khuyến cáo Nhà bán hàng nên sử dụng chức năng này, vì những đơn hàng này được tạo ra sau khi tương tác trực tiếp với khách hàng. Trong khi đó, xác thực đơn hàng chỉ cần thiết khi những đơn hàng được tạo trực tiếp bởi khách hàng.

Nhà bán hàng bật chế độ này bằng cách check chọn vào ô "Tự động cập nhật trạng thái đơn hàng: Đã xác thực" và chọn Lưu để hệ thống ghi nhận yêu cầu. Chế độ này cũng là chế độ mặc định của Haravan.

Khi cần tắt chế độ này, Nhà bán hàng bỏ check chọn chọn Lưu để xác nhận.

Thông báo hội thoại chưa trả lời cho Nhà bán hàng

Mục Thông báo trong trang Tiện ích Harapage hỗ trợ Nhà bán hàng hai chức năng: Thông báo hội thoại chưa trả lời cho Nhà bán hàng và Thông báo thông tin đơn hàng đến khách hàng. Mục Thông báo này chỉ hỗ trợ cho FanPage Facebook.

Khi kích hoạt chức năng Thông báo hội thoại chưa trả lời, hệ thống sẽ tự động gửi email cho Nhà bán hàng về thông tin tổng số lượng inbox, comment chưa được trả lời. Từ đó, Nhà bán hàng nắm được tình hình hội thoại của FanPage.

Để kích hoạt chức năng này, Nhà bán hàng cần làm hai thao tác:

 1. Check chọn vào ô Thông báo hội thoại chưa trả lời.
 2. Thiết lập địa chỉ email nhận thông báo vào ô "Email của bạn sẽ nhận thông báo", chọn Lưu.

Sau khi thực hiện hai thao tác này, Nhà bán hàng cần nhấn nút Lưu ở phía bên phải trên cũng của trang Tiện ích Harapage.

Xem thêm video Chức Năng Báo Hội Thoại Chưa Trả Lời Trên Fanpage Với Harapage

Thông báo thông tin đơn hàng đến khách hàng

Khi chức năng này được kích hoạt, sau khi Nhà bán hàng tạo đơn hàng trên Harapage, hệ thống sẽ tự động gửi một tin nhắn thông báo rằng Khách mua hàng vừa đặt đơn hàng.

Chức năng này giúp Nhà bán hàng thông báo đơn hàng được tạo và Khách mua hàng biết rằng đã đặt đơn hàng thành công.

Để bật chức năng này, Nhà bán hàng check chọn vào ô "Thông báo thông tin đơn hàng". Nhà bán hàng bỏ chọn nếu muốn tắt chức năng. Nhấn Lưu để xác nhận cấu hình.

Custom field

Thông tin khách hàng rất có ý nghĩa với cách giao tiếp với khách hàng, với việc thực hiện chăm sóc khách hàng. Thông tin càng rõ ràng, chi tiết thì việc tương tác với khách hàng càng hiệu quả.< Bên cạnh các trường thông tin cơ bản được Harapage mặc định (họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ,...), Nhà bán hàng còn có thể thêm các trường thông tin tùy chỉnh (Custom field), để ghi nhận thêm một số thông tin cần thiết. Ví dụ như giới tính, sở thích,... Nhà bán hàng thực hiện cấu hình như sau:

 1. Nhà bán hàng vào mục Custom field.
 2. Nhấn chọn "+ Thêm".
 3. Nhà bán hàng đặt Tên thuộc tính và chọn Kiểu dữ liệu tương ứng.

Lưu ý: Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thêm tối đa 5 Custom Field.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.