• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn cấu hình tự động gửi email đến khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất.

Hướng dẫn cấu hình tự động gửi email đến khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất.

Thiết lập tự động gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng

Bạn có thể tự động gửi một email cho khách hàng trong 6 giờ hoặc 24 giờ sau khi khách hàng của bạn không tiếp tục thanh toán cho đơn hàng của họ. Mỗi email sẽ có 1 một đường dẫn đơn hàng, đường dẫn này sẽ được lưu trên hệ thống và chỉ mất đi khi khách hàng của bạn vào hoàn tất việc thanh toán cho đơn hàng đó.

Tuy nhiên trong một số trường hợp thì hệ thống sẽ không gửi email đến khách hàng của bạn: 
  • Nếu khách hàng của bạn tạo ra nhiều đơn hàng chưa hoàn tất một lúc thì hệ thống chỉ gửi một email đến khách hàng đó. 
  • Nếu một khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất nhưng họ đã thực hiện việc thanh toán cho đơn hàng đó trước khi email được gửi đi, thì email sẽ không gửi đi. 
  • Nếu trong quá trình thanh toán đơn hàng xảy ra lỗi thì đơn hàng đó cũng không được gửi email. 
  • Nếu số lượng sản phẩm đã hết số lượng tồn kho, thì email cũng không được gửi.
Để bật tính năng gửi email đơn hàng chưa hoàn tất bạn làm theo các bước sau:
     1. Vào trang quản trị, chọn Cấu hình / Thanh toán
     2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng
     3. Chọn tiêu đề “ Gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng” , chọn một trong số các tùy chọn sau:
  • Không bao giờ: Bạn sẽ không gửi email cho khách hàng khi khách hàng chưa thực hiện thanh toán đơn hàng. Bạn vẫn có thể  gửi email bằng tay đến khách hàng .
  • Sau 6 giờ: Hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở đến khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng sau 6 giờ, bắt đầu từ lúc khách hàng đó rời trang thanh toán trên website của bạn. 
  • Sau 24 giờ: Hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở đến khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng sau 24 giờ, bắt đầu từ lúc khách hàng đó rời trang thanh toán trên website của bạn. 
     4. Sau đó nhấp chọn Lưu .

Chỉnh sửa nội dung mẫu email Thông báo đơn hàng chưa hoàn tất

Bạn có thể chỉnh sửa lại mẫu email mà bạn sẽ gửi đến khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàng. Để chỉnh sửa bạn thực hiện các bước sau: 
     1. Vào phần Cấu hình, chọn Thông báo.
     2. Trong mục " Nội dung emailemail ", click chọn " Thông báo đơn hàng chưa hoàn tất ".
     3. Thay đổi mẫu và chọn Lưu các thay đổi.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.