Tạo Đơn Hàng Nháp

Nếu chưa chắc chắn về đơn hàng khách đặt, mà sợ quên hoặc thiếu sót, bạn có thể tạo các đơn hàng nháp để lưu lại dữ liệu của đơn hàng đó.

Để tạo đơn hàng nháp.
1. Vào trang quản trị --> chọn mục "Đơn hàng"
2. Chọn "Đơn hàng nháp" --> chọn "Tạo mới".
3. Chọn sản phẩm và khách hàng để tạo đơn hàng nháp

Chọn mục Đơn hàngChọn "Tạo mới" để tạo mới một đơn hàng nháp


Điền thôn tin và lưu đơn hàng nháp


***Xóa đơn hàng nháp.

Để xóa đơn hàng nháp đã tạo:

1. Bạn chọn vào đơn hàng nháp muốn xóa
2. Ở giao diện chi tiết đơn hàng nháp --> kéo xuống dưới, chọn "Xóa đơn hàng nháp"TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.