Ứng dụng Tích điểm thưởng


Tích Điểm Thưởng là Ứng dụng giúp bạn chăm sóc các khách hàng đã ghé thăm và mua hàng tại website của bạn. Kết hợp với chương trình tặng khuyến mãi cho thành viên / khách hàng tại cửa hàng, bạn sẽ tạo nên một hình ảnh chuyên nghiệp và kích việc quay lại / ở lại website của bạn để tiếp tục mua hàng. 

Tạo hình thức áp dụng điểm thưởng

Sau khi ứng dụng được cài đặt vào Website, bạn bắt đầu với việc tạo hình thức áp dụng tặng điểm thưởng cho khách hàng bắt đầu tham gia chương trình. Tại màn hình quản lý ứng dụng, bạn vào mục Điểm Thưởng > tiếp tục chọn Hình thức Áp dụng. Ứng dụng hỗ trợ bạn 2 hình thức áp dụng tặng điểm thưởng cho khách hàng: Lần đầu tham gia chương trình và Tặng khi mua hàngTạo hình thức áp dụng cho tài khoản khách hàng Lần đầu tham gia chương trình 

> Nhấp chọn Chỉnh sửa
> Chọn mức điểm thưởng khách hàng sẽ được nhận
> Chọn đối tượng được áp dụng tặng điểm thưởng khi tham gia. Có 2 nhóm đối tượng được định nghĩa sẵn: 
  • Tất cả khách hàng : Sẽ tặng điểm thưởng đầu tiên cho tất cả khách hàng gồm khách hàng cũ và khách hàng mới đăng ký tài khoản trên website
  •  Khách hàng mới đăng ký: Chỉ tặng điểm thưởng cho khách hàng đăng ký mới vào thời điểm chương trình bắt đầu chạy.
> Nhấp Lưu để áp dụng 


Tạo hình thức áp dụng cho khách hàng khi mua hàng tại website ( yêu cầu đơn hàng phải hoàn tất thanh toán ) 

> Nhấp chọn Chỉnh sửa
>Chọn hình thức áp dụng tặng điểm thưởng. Có 2 hình thức sẽ được tặng điểm thưởng khi có đơn hàng đã thanh toán tại website. 
  • Hình thức 1. Tặng điểm theo giá trị đơn hàng: Điểm thưởng sẽ được quy đổi tương ứng theo giá trị đơn hàng của khách. 
  •  Hình thức 2. Tặng điểm khi giá trị đơn hàng trên mức quy định: Tặng điểm thưởng dành cho các đơn hàng có giá trị cao hoặc bằng giá trị mà bạn sẽ quy định.


> Tiếp theo bạn cấu hình điểm thưởng được tặng tương ứng theo hình thức bạn chọn ở trên: 
  • Nếu bạn chọn hình thức 1 ( Tặng điểm theo giá trị đơn hàng ): Bạn sẽ cấu hình mức điểm thưởng sẽ tặng tương ứng với giá trị đơn hàng là 10,000 đ. Ví dụ: Bạn cấu hình 1 điểm tương ứng với 10,000 đ. Khi đơn hàng giá trị 100,000đ sẽ có mức điểm thưởng tương ứng được tặng là 10 điểm. 

  • Nếu bạn chọn hình thức 2 ( Tặng điểm khi giá trị đơn hàng trên mức quy định ): Bạn sẽ thực hiện 2 việc cấu hình:Giá trị đơn hàng từ; Điểm thưởng nhận được.Ví dụ: Bạn muốn tạo hình thức: Tặng 10 điểm thưởng khi mua sắm với đơn hàng có giá trị  trên 200,000đ
Lưu ý: Việc tạo hình thức áp dụng tặng điểm khi mua hàng, bạn chỉ được tạo 1 trong 2 hình thức được hỗ trợ. 


Tạo Hình thức thanh toán / quy đổi điểm thưởng

Bạn sẽ tạo nên các gói quy đổi điểm thưởng thành các mã giảm giá. Khi khách hàng của bạn đạt đủ điểm thưởng, họ sẽ nhận được mã giảm giá khi mua hàng lần kế tiếp với các mức quy đổi bạn sẽ tạo bên dưới. 
> Nhấp vào Thêm thanh toán mới
> Chọn loại giảm giá: Có 2 loại giảm giá là giảm tiền trực tiếp cho đơn hàng hoặc giảm theo phần trăm ( % )
> Chọn Giá trị giảm: Tương ứng theo loại giảm giá bạn sẽ tạo mức giảm theo tiền hoặc giảm theo phần trăm ( % )
> Chọn Tương ứng điểm: Bạn sẽ chọn số điểm mà bạn sẽ phép khách hàng sử dụng điểm để đổi ra mã giảm giá ở trên. 
> Chọn Thời gian hoạt động của mã Coupon ( theo đơn vị là ngày ): Các mã coupon mà bạn tặng cho khách hàng đủ điểm thưởng là các mã được tạo tự động trong hệ thống. Và bạn sẽ cần quy định thời gian hoạt động của nó để kiểm soát và tránh trường hợp sử dụng mã khi chương trình đã kết thúc. 
> Nhấp Lưu để áp dụng


Tiếp theo việc cấu hình cách hiển thị của thông tin chương trình sẽ giúp cho khách hàng dễ tìm hiểu và thuận tiện trong việc quản lý điểm thưởng. Để cấu hình Hiển thị, bạn nhấp vào mục Hiển thị trên thanh menu của ứng dụng. 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.