• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Viettel Post tại Haravan

Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Viettel Post tại Haravan

Haravan đã tự động kết nối với nhà vận chuyển Viettel Post nên Nhà bán hàng không cần tạo tài khoản trên trang Viettel Post. Khi có đơn hàng mới Nhà bán hàng chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến Viettel Post mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển. Với cơ chế hoạt động này, thì Nhà bán hàng sẽ không cần phải làm bằng tay các thao tác xuất dữ liệu đơn hàng và nhập vào phần quản lý riêng của nhà vận chuyển.

Để xem các nhà vận chuyển đã được kết nối tại Trang quản trị, Nhà bán hàng vào Cấu hình -> Vận chuyển -> xem phần Nhà vận chuyển đã kết nối

>> Xem thêm Cách vận hành giữa hệ thống Haravan và Viettel

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.