Ứng dụng Social Login

Hướng dẫn cấu hình ID Facebook & ID Google trong Ứng dụng Social Login

Việc cấu hình riêng ID Facebook hay ID Google trong ứng dụng sẽ giúp bạn kiểm tra được lượng người dùng từ facebook tương tác với cửa hàng thông qua ứng dụng Social Login

Cách thực hiện: 

Facebook: (tham khảo: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/login-flow-for-web/v2.2)

Vào trang https://developers.facebook.com/apps/


Chọn "Add a New App


Tiếp theo


Bạn tiếp tục nhập thông tin App. Xong nhấp Creat App ID


Bạn tiếp tục làm theo hướng dẫn, Nhấp vào Skip Quick Start để bỏ qua bước này.


Bạn đã hoàn thành bước tạo App ID, bây giờ bạn quay lại màn hình quản lý của App vừa tạo. Và nhấp vào Setting để tiếp tục cấu hình.
hoặc bạn có thể chọn App sau đó nhấp Settings và nhập thông tin như hướng dẫn bên dưới:
1. App Domains:  multiapp.haravan.com
2. Site URL: http://multiapp.haravan.com

Và nhập URL vào phần Privacy policy & Terms of service như sau:
- Privacy policy: http://multiapp.haravan.com/social-login/policy
- Terms of service: http://multiapp.haravan.com/social-login/terms

Nhấp Save Change


Sau đó bạn quay về trang Dashboard của App ID bạn vừa tạo. Sao chép ( copy ) thông tin App ID ( 1 ) và App Secret ( 2 ) và Dán vào Client ID ( 1 ) và Client Secret ( 2 ) tương ứng trong Ứng dụng Social Login. 
Bây giờ bạn có thể theo dõi được lượng người tương tác với Website của bạn thông qua cổng đăng nhập nhanh Social Login. 

Google: ( Tham khảo: https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect )
Vào trang tạo Google App với link: 
https://console.developers.google.com/projectNhấp Chọn Project ( Manage All Project ) hoặc Tạo Project Mới ( Creat a Project )


Trong thanh menu trái, bạn chọn APIs trong mục APIs & auth


Trước khi đi vào phần cấu hình để lấy ID và Secret App của Google bạn cần kích hoạt Google+ API. Trên thanh menu trái bạn vào APIs trong mục APIs & auth. Tiếp tục vào mục Google+ APITiếp theo bạn nhấp vào Enable API để bắt đầu kích hoạt.
 


Bạn tiếp tục quay về Cradentials, vào mục OAuth consent screen và đặt tên ứng dụng để quản lý.
Và nhập URL vào phần Privacy policy & Terms of service như sau:
- Privacy policy: http://multiapp.haravan.com/social-login/policy
- Terms of service: http://multiapp.haravan.com/social-login/termsQuay lại tab Credentials, bạn chọn OAuth 2.0 client ID trong mục Add credentialsTiếp theo bạn chọn thể loại ứng dụng ( Application Type ) là Web application. Điền đầy đủ các thông tin như hướng dẫn sau: 
 #Authorized JavaScript origins (2)
    http://multiapp.haravan.com
    https://multiapp.haravan.com
 #Authorized redirect URIs (3)
    http://multiapp.haravan.com/social-login/zauth/google/callback
    https://multiapp.haravan.com/social-login/zauth/google/callback
Bạn sao chép thông tin client ID và client secret để sử dụng cho việc thiết lập thông tin ứng dụng Google trong các ứng dụng như Sociall Login hay Social Login


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.