Ứng dụng Hararetail - Tổng quan

I. Cài app và đăng nhập

 1. Cài app

 1. Tạo mã đăng nhập mới

II. Cấu hình ( dành cho tài khoản chủ hoặc tài khoản được phân quyền)
 1. Cấu hình địa chỉ bán hàng cho thiết bị.
  Địa chỉ bán hàng của các cửa hàng sẽ được lấy từ admin website của bạn.

Nếu bạn có nhiều chi nhánh bán hàng thì với lần đầu tiên đăng nhập vào Hararetail của bất kỳ trình duyệt nào, bạn phải là " Chủ tài khoản " để chọn địa chỉ bán hàng cho trình duyệt đó.

Sẽ có các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1:  Trình duyệt lần đầu tiên sử dụng POS

- Phải là chủ tài khoản mới vào được POS để cài đặt địa chỉ bán hàng tương ứng cho trình duyệt => Bắt buộc phải chọn chi nhánh mới tiếp tục bán hàng được.


- Nếu nhân viên đăng nhập vào sẽ có thông báo yêu cầu quyền truy cập là chủ tài khoản và nhân viên đó sẽ bị văng ra ko đăng nhập được nữa.

Trường hợp 2: Trình duyệt đã được cấu hình địa chỉ cho POS nhưng xoá lịch sử web.

- Sẽ được tính vào trường hợp 1 => Chủ tài khoản phải đăng nhập vào và cấu hình lại địa chỉ bán hàng cho POS của trình duyệt đó.

Trường hợp 3: Shop chỉ có 1 địa chỉ bán hàng.

- Nhân viên sẽ được vào bán hàng trực tiếp mà không cần cài đặt chi nhánh bán hàng cho POS.
- Lưu ý: Với trường hợp này, sau này Chủ shop có nhu cầu mở rộng kinh doanh => có thêm nhiều chi nhánh.

+ Trình duyệt sẽ mặc định POS đang bán hàng và tính đơn hàng, trừ kho sản phẩm tại kho chính.
+ Cần thay đổi địa chỉ bán hàng để cập nhật chính xác đơn hàng được bán, số lượng sản phẩm bán được trừ từ kho ( chi nhánh) nào thì Chủ shop phải vào cấu hình địa chỉ bán hàng cho trình duyệt.
+ Chỉ chủ shop mới được quyền thấy danh mục cấu hình và vào thay đổi địa chỉ bán hàng.


** Địa chỉ chi nhánh bán hàng của POS được cài đặt và ràng buộc trên trình duyệt sử dụng POS, nếu như chủ shop đổi trình duyệt khác - tương đương với việc phải cấu hình địa chỉ bán hàng lại từ đầu để tiếp tục bán hàng **

2. Thay đổi pass đăng nhập cho nhân viên3. Cấu hình nội dung hiển thị trong hóa đơn, khổ giấy.

- Chọn khổ giấy in hóa đơn( mặc đinh In nhiệt khổ 58mm)

- Chọn nội dung hiển thị trên đơn hàng

- Ấn nút lưu  để lưu lại cấu hình


 1. Cấu hình cho phép bán hàng khi hết tồn kho (đặt hàng, tạo đơn hàng khi hết tồn kho)

- Nhấp vào nut để on-off  bán hàng khi hết tồn kho


 1. Chức năng chuyển ca ( chức năng mở rộng)

- On-off chức năng chuyển ca

- On-off chức năng theo dõi tiền mặt, khi mở chức năng chuyển ca. Chức năng này giúp theo dõi tiền mặt có trong cửa hàng theo từng ca cụ thể, trách sai xót trong bán hàng.


Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm mục chuyển ca


 1. Cấu hình mở rộng ( hiển thị nút scroll, tự động in đơn hàng sau khi hoàn tất thanh toán);

On-off tự động in hóa đơn :

+ On : tự động in hóa đơn khi thanh toán đơn hàng thành công

On-off nut scroll màn hình

On : hiển thị nút scroll hỗ trợ màn hình máy tính cảm ứng.III. Checkout sản phẩm

 1. Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm theo tên , barcode


2. Tìm kiếm theo thuộc tính sản phẩm ( màu sắc, kích thước, chất liệu, hình dáng).


3. Đặt hàng, thay đổi số lượng, giảm giá trên từng sản phẩm

Nhập số lượng sản phẩm


Giảm giá trên từng sản phẩmNhập giảm giáSau khi nhập giảm giáĐến trang thanh toán đơn hàng4.Thanh toán


Chọn Phương thức thanh toán

Nhập giảm giá trên toàn bộ đơn hàng

Nhập tiền khách đưa để tính tiền thối

Điền thông tin khách hàng (nếu có).

Ấn Đặt hàng

Thông báo đặt hàng thành công và in đơn hàng


5. In đơn hàng

in đơn hàng sau khi thanh toán thành côngIn đơn hàng trong trang đơn hàngIV. xem đơn hàng
 1. Xem lại đơn hang, tìm đơn hàng.


 1. Hoàn trả đơn hàng
3. In lại đơn hàng.


V. Chuyển ca
 1. Mô tả chức năng

Tạo ca làm việc, kiểm soát lượng tiền mặt và luồng tiền trong mỗi ca làm việc.

 1. Tạo ca


Nhập số tiền mặt hiện có sau khi đếm tiền tại két khi tạo ca (nếu mở “ theo dõi tiền mặt “)

Ghi chú


3.Tạo điều chỉnh lượng tiền mặt trong ca (nếu mở “theo dõi tiền mặt” trong cấu hình chuyển ca);
Nhập số tiền lấy ra , hoặc thêm vào.

Lý do.

4. Đóng ca.

Xác nhận số tiền mặt hiện có trong két và số tiền hệ thống báo.


Tạo điều chỉnh cuối

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.