• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn tạo Fanpage facebook và kết nối facebook store trên Haravan

Hướng dẫn tạo Fanpage facebook và kết nối facebook store trên Haravan

1.  1. Tạo fanpage trong facebook:

 

- Đầu tiên bạn vào đường dẫn https://www.facebook.com/pages/create.php để bắt đầu tạo một fanpage.

 


 

-  Chọn loại fanpage muốn tạo, và nhập thông tin fanpage:


-  Fanpage của bạn :

 

 

2.    Tạo facebook store

 

-       Đăng nhập vào trang quản trị website mà bạn đã tạo trên haravan.

-       Nhấp vào Kênh bán hàng khác 

 


 Sau đó chon Facebook Store để kết nối.


-        Nhập tài khoản facebook có fanpage mà mình cần tạo store vào, và nhấp đăng nhập, sau khi đăng nhập, sẽ có một dòng thông báo, bạn nhấp vào “OK”

-       Sau khi kết nối với tài khoản facebook thành công, sẽ hiện ra các fanpage, bạn nhấp vào fanpage cần tạo và nhấp OK.


 


-       Nhập vào Tiêu đề Tab: đây là tên hiển thị của facebook store

à


-       Ảnh đại diện Tab: Chèn logo cho Tab để nhìn sinh động hơn

 


-       Hình ảnh Banner: Chính là hình ảnh Banner đại diện cho Tab Facebook Store


-       Bạn có thể chọn nhóm sản phẩm trên Website để cho khách hàng trên Facebook dễ chọn lựa hơn bằng cách Click vào "Nhóm sản phẩm" -> Chọn nhóm sản phẩm cần thiết

-       Bạn có thể chọn nhóm sản phẩm nào là mặc định khi khách hàng chọn Tab Facebook Store bằng cách click chọn vào nút chọn cột "Mặc định" trước nhóm cần chọn

-       Bạn có thể lên fanpage để xem store mình vừa tạo bằng cách Click "Xem cửa hàng trên Facebook"

 TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.