• Trang chủ
  • ->
  • Tùy chỉnh trang Thanh toán thành công sau khi đặt hàng

Tùy chỉnh trang Thanh toán thành công sau khi đặt hàng

Trang là trang mà khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy sau khi đặt hàng thành công trên cửa hàng của bạn. Hầu hết, phần cảm ơn này sẽ xuất hiện tại bước thứ 3 hoặc bước cuối cùng trong quá trình đặt hàn.
Để tùy chỉnh nội dung phần này, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây.
• Thêm thông tin chi tiết hoặc script cho trang cảm ơn


Thêm thông tin chi tiết hoặc script cho trang
Mục  thông tin chi tiết và scripts được dùng để thêm các đoạn code vào trong trang cảm ơn của bạn. Bạn có thể bổ sung các nội dung sau đây:
• Nội dung dạng HTML 
Bạn cũng có thể bổ sung 1 số đoạn mã HTML5, ví dụ như script, style, iframe hoặc các thành phần khác.
• Mã Liquid 
Bạn có thể bổ sung các đoạn mã Liquid liên quan tới đơn hàng hoặc cửa hàng
• Các đoạn mã theo dõi ROI/conversion tracking
• Các đoạn mã theo dõi Referral tracking

Để chỉnh sửa nội dung này, bạn vào mục Cấu hình -> Thanh toán -> Nội dung thông báo thêm

1. Trên trang quản trị của bạn, chọn mục Cấu hình:


 
2. Bấm vào mục Thanh toán:


 
3. Kéo xuống mục quy trình đặt hàng. Tới gần cuối trang này, bạn sẽ thấy mục "Nội dung thông báo thêm"
 


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.