"Hiệu chỉnh theme" Bước 2: Bạn vào trong" /> "Hiệu chỉnh theme"  Bước 2: Bạn vào trong">

Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cách thêm banner quảng cáo 2 bên trên Haravan

Cách thêm banner quảng cáo 2 bên trên Haravan

Để thêm banner quảng cáo 2 bên bạn làm theo hướng dẫn sau:
Từ trang quản trị website 
Bước 1: Bạn chọn "Giao diện" => "Hiệu chỉnh theme" 
Bước 2: Bạn vào trong mục layout bạn chọn theme.liquid 

và dán {% include 'banner-2ben' %} vào trước dòng </body> 


Bước 3: Ở phía trái có Snippets  
bạn thêm mới 1 Snippet tên là banner-2benSau khi thêm 1 Snippet ta có file tên là banner-2ben.liquid bạn dán nội dung sau vào

<div id="left_ads_float">
<a href="haravan.com" target="_blank"><img border="0" src="{{'ad_banner-left.png'| asset_url}}" width="100" /></a>
 </div>
 <div id="right_ads_float">
       <a href="haravan.com" target="_blank"><img border="0" src="{{'ad_banner-right.png' | asset_url}}" width="100" /></a>
 </div>
<style>
#left_ads_float
{
    bottom:70px;
    left: 10px;
    position:fixed; }
#right_ads_float
{
    bottom:70px;
    right: 10px;
    position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
    {
        if(vtlai_remove_fads)
        {
            document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
            document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            return;
        }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
        {
            vtlai_remove_fads=true;
            vtlai_check_adswidth();
            return;
        }
        else
        {
            var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
            if(lwidth<1110)
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
            }
            else
            {
                document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
                document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
            }
            setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
        }
    }
</script>
   

Trong đó:
những thông tin sau bạn cần thay đổi để phù hợp.
href="haravan.com" là link mà bạn muốn khi nhấp vào banner được trả về link nào.
src="..." là đường dẫn của 1 hình ảnh banner bạn muốn hiển thị.
Width="100" là chiều rộng của bannerTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.