Nội dung in đơn hàng

Bạn có thể sẽ cần in đơn hàng ra giấy để gửi cho khách hàng. Việc này thao tác thật đơn giản. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tùy ý chỉnh sửa mẫu in này.

Để chỉnh sửa mẫu in đơn hàng, Bạn vào trang admin chỉnh sửa mẫu in đơn hàng tại Cấu hình > Thông báo2. Tiếp theo, bạn vào mục In đơn hàng. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa mẫu in đơn hàng tùy theo nhu cầu. Ngoài mẫu mặc định, bạn có thể dùng mẫu sau: Template in đơn hàng 2

 
3. Để sử dụng file trên, bạn copy toàn bộ nội dung trong file .txt vừa download về và dán vào khung bên dưới
Bạn tải Mẫu giao diện in đơn hàng tại đây. Đây là mẫu in của template trênTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.