Bạn cần tìm gì ?

Quản lý chung

“Quản lý chung” là trang giúp bạn có cái nhìn nhanh và tổng quát về tình hình website của mình trong 1 khoảng thời gian được định trước, bao gồm: xu hướng truy cập, doanh thu, tăng trưởng cửa hàng trực tuyến của bạn – và cho phép bạn theo dõi tất cả thông qua màn hình quản lý chung

Để truy cập vào mục này, bạn cần:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Haravan tại địa chỉ ten-site.myharavan.com/admin

 • Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được dẫn ngay đến trang “Quản lý chung”
 • Ở những trang khác, bạn bấm menu đầu tiên (“Quản lý chung”) ở thanh điều hướng bên trái màn hình.
 •  Giao diện trang “Quản lý chung” như sau :

Hình 1: Menu truy cập trang “Quản lý chung”

 • Giao diện trang “Quản lý chung” như sau :

Hình 2: Chọn mốc thời gian để xem thống kê


                                                                       Hình 3: Biểu đồ doanh thu theo ngày

Hình 4: Danh sách các sản phẩm bán chạy


 • Danh sách những sản phẩm được mua nhiều nhất trên website sẽ được hiển thị đầy đủ ở đây
 • Khi bấm vào từng link của sản phẩm hiển thị ở khu vực này, bạn sẽ được đưa đến khu vực chỉnh sửa nội dung cho sản phẩm đó – Đây là 1 cách nhanh để bạn tối ưu những sản phẩm bán tốt của mình

Hình 5: Lọc danh sách các hoạt động theo từng loại người dùng

 • Bạn có thể bấm vào từng mục con để xem hoạt động theo từng nhóm, bao gồm:
 • Xem tất cả: Mọi hoạt động
 • Hoạt động của cửa hàng: Chỉ xem các cập nhật liên quan đến sản phẩm trên trang
 • Hoạt động của nhân viên: Xem hoạt động của người quản trị trên các phương diện khác ngoại trừ các thông tin liên quan đến sản phẩm

Hình 6: Danh sách các hoạt động của (những) người quản trị website của bạn

 • Mọi hoạt động chỉnh sửa nội dung, update giá, thêm mới sản phẩm… của người quản trị website sẽ được hiển thị ở đây
 • Các nội dung bao gồm:
 • User name
 • Hoạt động (đã làm gì?)
 • Thời gian chính xác cho mỗi hoạt động