Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn chuyển tiếp email doanh nghiệp

Hướng dẫn chuyển tiếp email doanh nghiệp

Để nhận được mail chuyển tiếp từ email doanh nghiệp của bạn, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị email doanh nghiệp của Haravan:http://cpanel.haravan.com:2222
Nhập vào email và password được cung cấp.

Bước 2: Chọn Fowarders

chuyen tiep mail

Bước 3: Chọn Create new Email Fowarders


chuyen tiep mail 2

Bước 4: Nhập tên email doanh nghiệp vào trường Forwarder Name

Nhập tên email cần được chuyển tiếp đến vào trường Destination Email

Lưu ý: bạn có thể chỉ định nhiều địa chỉ email trong trường “Destination Email” nếu bạn muốn: 
email1 @ domain.com, email2 @ domain.com. Bạn cũng có thể chỉ định nhiều mục trong trường “Forwarder Name”: hotro, sale.

 chuyen tiep mail 3

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.