Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Cách cấu hình Mail Client kết nối tới Mail Server doanh nghiệp

Cách cấu hình Mail Client kết nối tới Mail Server doanh nghiệp

So với Web Mail thì việc quản lý hộp thư bằng các chương trình Mail Client tiện lợi hơn nếu bạn thường xuyên giao tiếp công việc qua mạng Internet. Cụ thể là bạn sẽ không mất công phải đăng nhập sau mỗi lần kiểm tra thư. Hiện nay có các Mail Client phổ biến như Microsoft Outlook, Thunder, MAC.

1. Cách cấu hình Email doanh nghiệp trên Outlook.

- Đầu tiên, bạn vào Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Outlook 2010

Screenshot 2014-12-24 17.31.31

- Sau đó sẽ xuất hiện cửa sổ mới, bạn chọn Next :

Screenshot 2014-12-24 16.14.04

- Sau khi bạn chọn Next, cửa sổ màn hình tiếp theo sẽ là, và bạn cũng chọn theo hướng dẫn:

Screenshot 2014-12-24 16.14.12

- Sau khi bạn chọn Next, cửa sổ màn hình tiếp theo sẽ là, và bạn cũng chọn theo hướng dẫn:

Screenshot 2014-12-24 16.14.18

- Sau khi bạn chọn Next, cửa sổ màn hình tiếp theo sẽ là, và bạn cũng chọn theo hướng dẫn:

Screenshot 2014-12-24 16.14.23

- Bạn bấm Next và điền thông tin bên dưới :

Screenshot 2014-12-24 16.14.29

- Nhập thông tin vào các mục như sau :

 + Your Name: Nhập tên hiện thi tài khoản email của bạn

   + E-mail Address: Nhập địa chỉ email của bạn

   + Incoming mail server: mail02.haravan.vn

   + Outgoing mail server (SMTP): mail02.haravan.vn

+ User Name: Nhập địa chỉ email

   + Password: Nhập mật khẩu email

- Sau khi nhập thông tin chọn More Settings … và chọn tab Outgoing Server xuất hiện cửa sổ như sau, và chọn như chúng tôi hướng dẫn:

Screenshot 2014-12-24 16.17.00

- Tiếp theo bạn chọn tab Advanced, và làm theo hướng dẫn:

- Bạn click vào OK để trở lại màn hình ban đầu, tiếp theo bạn click vào Test Acount Setting . . . hoặc click vào Next để hoàn thành (nếu email bạn cung cấp đúng mật khẩu và cấu hình như chúng tôi hướng dẫn, bạn sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây, hoặc sẽ bị lỗi, bạn vui lòng kiểm tra lại các thông tin mình cung cấp đã đúng hay chưa):

Screenshot 2014-12-24 16.19.29

- Bạn click vào Close (sau khi Completed) bạn sẽ nhận được thông báo của Microsoft Outlook :

Screenshot 2014-12-24 16.19.35

- Chọn Finish để kết thúc cài đặt mail với bộ Microsoft Outlook.

2. Cách cấu hình mail trên MAC OS.

   - Mở chương trình Email trên Mac. click Mail -> Preferences 

image001

Click vào Add Other Account… trên Account tab như hình dưới 

mac1

- Tiếp tục chọn Add a Mail account -> Create…

mac2

- Sau đó, điền địa chỉ mail và mật khẩu -> create

mac3

Điền các thông tin vào Incoming Mail Server như trong hình:

        Account Type : IMAP
        Incoming Mail Server : cpanel.haravan.vn
        Username : Địa chỉ email của bạn
        Password : Mật khẩu email của bạn

mac4

Điền các thông tin vào Outgoing Mail Server như trong hình :
         Outgoing Mail Server : cpanel.haravan.vn
         Username : Địa chỉ email của bạn
         Password : Mật khẩu email của bạn

mac5

 

Chọn Create

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.