• Trang chủ
 • ->
 • Hướng dẫn tạo tài khoản email doanh nghiệp

Hướng dẫn tạo tài khoản email doanh nghiệp

Để có được tài khoản email doanh nghiệp, Nhà bán hàng cần thực hiện một số thao tác.

Nhà bán hàng phải có tên miền, ví dụ: hi@testshop.com

 1. Nhà bán hàng vào trang quản trị email doanh nghiệp: 
  http://cpanel.haravan.com:2222 ,
 2. Nhà bán hàng đăng nhập bằng tài khoản mà Haravan đã cung cấp cho bạn qua email khi đăng ký tạo website trên Haravan

 3. Nhà bán hàng nhấp chọn “Email Accounts” để truy cập vào phần quản lý các email doanh nghiệp.


 4. Nhà bán hàng nhấp chọn “Create mail account” để thêm một tài khoản email
  taomoi1
 5. Nhập các thông tin email mà Nhà bán hàng muốn tạo, bao gồm: tên tài khoản email, mật khẩu
  taomoi2
 6. Sau khi nhấn “Create”, hệ thống sẽ thông báo tạo tài khoản email doanh nghiệp thành công như hình dưới. Nhà bán hàng có thể sử dụng hoặc cung cấp cho nhân viên sử dụng sau khi tạo thành công.
  taomoi3

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.