Bạn cần tìm gì ?

  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn tạo tài khoản email doanh nghiệp

Hướng dẫn tạo tài khoản email doanh nghiệp

Để có được tài khoản email doanh nghiệp, điều kiện tiên quyểt là Nhà bán hàng Nhà bán hàng phải có tên miền riêng.  tên miền này là thành tố để cấu tạo nên email doanh nghiệp (xem chi tiết hơn tại đây).

Ví dụ, nếu tên miền của Nhà bán hàng là testshop.com thì email doanh nghiệp sẽ cú pháp tương tự như hi@testshop.com.

Một nguyên do thứ hai mà Nhà bán hàng cần có tên miền riêng là vì email doanh nghiệp là một chức năng do nhà cung cấp tên miền cung cấp kèm theo khi mua tên miền. Do đó, Nhà bán hàng phải thực hiện mua tên miền riêng, thì mới có thể sử dụng chức năng  email doanh nghiệp.

Nhà bán hàng thực hiện tạo tài khoản email doanh nghiệp như sau:

  1. Nhà bán hàng vào trang quản trị email doanh nghiệp: 
    https://mail02.haravan.vn:2222/login.
  2. Nhà bán hàng đăng nhập bằng tài khoản mà Haravan đã cung cấp.
    Lưu ý: tài khoản đăng nhập này phải do nhân viên Haravan tạocho Nhà bán hàng.

  3. Làm theo các bước trong file hướng dẫn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.