Sử dụng email doanh nghiệp

Hiện nay email doanh nghiệp đang được cung cấp theo 3 gói Phổ biến, Chuyên nghiệp, Không giới hạn, bạn có thể tìm hiểu về bảng giá dịch vụ này. Để sử dụng email doanh nghiệp do Haravan cung cấp, chủ website sẽ được cung cấp tài khoản quản trị để tạo ra và quản trị các tài khoản email. Chủ website sẽ truy cập vào trang:http://cpanel.haravan.com:2222 để quản trị các tài khoản email doanh nghiệp theo tên miền riêng.

Để sử dụng email này, bạn truy cập vào trang http://mail.haravan.com để kiểm tra, gửi, nhận email.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.