Phương thức thanh toán

Haravan hỗ trợ bạn 12 hình thức thanh toán:

 • Thanh toán trực tuyến qua SmartLink
 • Thanh toán trực tuyến qua Napas
 • Thanh toán trực tuyến qua VnPayment
 • Thanh toán trực tuyến qua 123pay
 • Thanh toán trực tuyến qua PayPal
 • Thanh toán online qua Payoo
 • Thanh toán trực tuyến qua NgânLượng.vn
 • Thanh toán trực tuyến qua VTCpay
 • Thanh toán trực tuyến qua PayDirect
 • Thanh toán trực tuyến qua Webmoney
 • Thanh toán khi giao hàng (COD)
 • Chuyển khoản qua ngân hàng.

Bạn có thể bật cả 12 hình thức này hoặc một trong 12 tùy ý lựa chọn.

 • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến phần Cấu hình > Thanh toán
2014-12-02_17-28-36
 • Tại phần Phương thức thanh toán, bạn chọn Phương thức muốn thêm vào
 • Nhập các thông tin ghi chú về phương thức đó. Điều đó giúp khách hàng an tâm và có đầy đủ thông tin khi mua hàng trên trang của bạn.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.