Chỉnh sửa trang nội dung

Bạn có thể chỉnh sửa trang nội dung nếu như bạn muốn:

 - Thay đổi nội dung trong trang mặc định được tạo khi mở cửa hàng.

- Chỉnh sửa nội dung của trang đã đăng

- Thay đổi tên tác giả, ngày đăng, tag, nội dung tối ưu SEO cũng như các thiết lập về hiển thị.

- Xóa trang nội dung đã đăng.

Chỉnh sửa trang nội dung:

Từ trang màn hình quản lý website, đi đến Trang nội dung
  • Chọn trang nội dung bạn muốn thêm hoặc thay đổi nội dung 
  • Tại đây bạn thay đổi các nội dung muốn chỉnh sửa
  • Nhấn Lưu để hoàn tất

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.