Tạo trang nội dung mới

Để tạo một trang nội dung mới, bạn vào trang quản trị của mình, vào trang website, chọn trang nôi dung và thêm trang.


Các bước để tạo 1 trang mới:
- Nhập tên trang
- Nhập nội dung
- Chọn hiển thị
- Chọn giao diện trang
- Lưu


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.