Trang nội dung để làm gì?

Haravan cho phép các cửa hàng tạo các trang nội dung. Chủ cửa hàng nên tạo các trang nội dung để giúp người mua dễ dàng mua hàng và cảm thấy sự chuyên nghiệp của người bán như: trang giới thiệu, hướng dẫn mua hàng, chính sách bán hàng, liên hệ.

Khi khởi tạo cửa hàng, một cửa hàng Haravan mặc định sẽ có sẵn trang Giới thiệu cũng như liên kết đến trang.

Bạn có thể chỉnh sửa liên kết đến trang nội dung bằng cách vào trang quản lý Menu hoặc chỉnh sửa nội dung trang Giới thiệu này.

- Tại trang quản trị website: click vào website -> trang nội dung

- Sử dụng nút >>, << hoặc click vào từng số ở cuối trang để đi tới trang tiếp theo trong danh sách trang nội dung.

- Tạo trang nội dung mới  

- Lọc trang nội dung theo tình trạng hiển thị:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.