Tạo mã khuyến mãi (Coupon)

Bạn có thể tạo và quản lý mã khuyến mãi (coupon) cho khách với các bước sau:

1: Từ trang admin website click vào mục Khuyến mãi :

 

2: Từ trang khuyến mãi click Tạo khuyến mãi  ở phía trên góc phải màn hình.

3: Trong trang khyến mãi nhập thông tin vào từng trường để tạo mã khuyến mãi:

Tạo mãi khuyến mãi : bạn có thể tự nhập mã khuyến mãi (ví dụ: GIAMGIA)

Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào Tạo mã tự động hệ thống sẽ  tạo cho bạn một mã số ngẫu nhiên.

4:  Mục chọn chương trình khuyến mãi:  Click chọn Mã khuyến mãi (Coupon)

 


Tick chọn cho phép sử dụng chung với các chương trình khuyến  mãi khác hay không ?.

5: Bạn Nhập số lần sử dụng của mã khuyến mãi nếu không giới hạn thì bỏ dấu check và nhập số lần được sử dụng khuyến mãi.

6: Trong phần điều kiện Loại khuyến mãi  chọn khuyến mãi theo VNĐ, % Giảm, Miễn phí vận chuyển.

  • Khuyến mãi theo VNĐ nhập số tiền giảm và áp dụng cho 1 trong các điều kiện sau : Tất cả các đơn hàng, Trị giá đơn hàng từ , Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Nhóm khách hàng.

  

  • Khuyến mãi theo % nhập sô lượng và áp dụng cho 1 trong các điều kiện sau : Tất cả các đơn hàng, Trị giá đơn hàng từ , Nhóm sản phẩm, Sản phẩm, Nhóm khách hàng.

 

  • Khuyển mãi Miễn phí vận chuyển nhập phí khuyến mãi đối với mức phí vận chuyển nhỏ hơn hoặc bằng mức phí đã nhập được áp dụng đối với các tỉnh thành cụ thể hoặc tất các các tỉnh thành.

 

Tất cả các đơn hàng

 

Mức khyến mãi áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng

 

Giá trị đơn hàng

 

Việc khuyến mãi áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ giá trị đơn hàng trở lên

 

Nhóm sản phẩm

 

Khuyến mãi  được áp dụng cho nhóm sản phẩm được chọn  với điều kiện một lần trên một đơn hàng hay cho từng mặt hàng trên giỏ hàng.

 

Sản phẩm

 

 

Khuyến mãi áp dụng cho một sản phẩm được lựa chọn với điều kiện một lần trên một đơn hàng hay cho từng mặt hàng trên giỏ hàng.

 

Nhóm khách hàng

 

Khuyễn mãi áp dụng cho một nhóm khách hàng được lựa chọn từ danh sách khách hàng của bạn.

 

 

7:  Thời gian áp dụng khuyến mãi : Chọn thời gian Bắt đầu khuyến mãi  và Hết hạn khuyến mãi hoặc Check chọn Không bao giờ hết hạn.

8: Sau khi nhập thông tin đầy đủ ở các trường khuyến mãi thì click vào nút Lưu ở phía trên bên phải màn hình.


9: Nếu bạn muốn ngừng chạy khuyến mãi hoặc tắt khuyến mãi

Click vào Khyến mãi ở trang quản trị website: Bên phải mục khuyến mãi đã tạo có nút ngừng hoặc dấu X.

  • Xóa khuyến mãi thì click vào dấu "X".
  • Ngừng chạy khuyến mãi click vào dấu "Ngừng".


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.