• Trang chủ
 • ->
 • Tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng

Tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng

Khi cửa hàng của bạn có nhiều khách hàng, việc biết cách tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng trở nên rất hữu ích. Haravan hỗ trợ bạn tìm khách hàng ngay cả khi không biết chính xác tên của họ thông qua những điều kiện tìm kiếm thông minh

Trong bài này gồm các thông tin sau:


Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm trên trang khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể. Bạn có thể tìm kiếm dựa trên bất kì tiêu chí tên, email, số điện thoại hoặc địa chỉ. 

Bạn truy cập vào Admin/Khách hàng

png;base64f0743639c3adb702

Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị tất cả các khách hàng thỏa điều kiện đó. Nếu bạn muốn tìm kiếm theo tổng tiền, số đơn hàng, tag hoặc dữ liệu tương tự hãy đọc phần Lọc danh sách khách hàng.

Lọc danh sách khách hàng

Nếu chức năng dùng để tìm kiếm 1 khách hàng cụ thể, thì bộ lọc cho phép bạn xem tất cả các khách hàng thỏa một hoặc nhiều điều kiện nào đó. Bạn có thể lọc khách hàng theo các điều kiện của:

 • Tag
 • Tổng tiền đã mua
 • Số đơn đặt hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Địa điểm
 • Có nhận email quảng cáo hoặc không
 • Ngày đặt đơn hàng không thành công
 • Tình trạng tài khoản

Các bước thực hiện: gồm 3 bước:

 1. Nhấp vào nút Điều kiện lọc
 2. Trong danh sách xổ xuống, chọn một thông số bạn muốn lọc
 3. Nhấp vào nút Thêm điều kiện lọc để hiển thị kết quả. Tất cả các khách hàng thỏa điều kiện này sẽ được hiển thị theo trang. Để di chuyển giữa các trang bạn nhấn vào 2 nút mũi tên "<" và ">" ở cuối danh sách.

png;base6448b7d1adeffc2c68

Bạn có thể nhận thấy một nhãn màu xanh bên dưới khung tìm kiếm tổng hợp tất cả các bộ lọc mà bạn đã thiết lập trong danh sách khách hàng. Nhấp vào x ở bên phải để loại bỏ điều kiện lọc. 

png;base64561f834fbb68b12c

Lưu tìm kiếm

Sau khi thiết lập một bộ lọc hoặc thực hiện một tìm kiếm, bạn có thể click vào nút "Lưu bộ lọc" để lưu danh sách kết quả và sử dụng lại nó sau này, chẳng hạn như tạo ra một nhóm khách hàng mới để dùng khi tạo khuyến mãi.

Một cửa sổ hộp thoại sẽ mở ra yêu cầu bạn đặt tên cho tìm kiếm. Nhập tên và nhấp vào nút Lưu. 

lưu khách hàng

Tìm kiếm này bây giờ đã xuất hiện sẵn trên thanh tìm kiếm

Những tìm kiếm đã lưu sẽ được cập nhật tự động. Vì vậy, nếu bạn lọc và lưu tìm kiếm là "khách hàng với hơn 10 đơn đặt hàng", sau đó bất kỳ khách hàng nào có đơn hàng thứ 11 trở đi sẽ được tự động đưa vào nhóm.

Sắp xếp danh sách khách hàng

Theo mặc định, danh sách khách hàng của bạn được sắp xếp từ mới đến cũ, với các khách hàng mới nhất ở đầu trang. Bạn có thể sắp xếp danh sách khách hàng của bạn theo tên khách hàng, theo địa điểm, theo số lượng đơn đặt hàng, hoặc Tổng tiền chỉ bằng cách nhấn đúp vào từng tiêu đề. 

Ví dụ, nếu bạn muốn xem mà khách hàng đã dành nhiều tiền nhất, nhấp vào "Tổng tiền" hai lần.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.