Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Nếu một khách hàng thay đổi địa chỉ của họ, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin này ngay trong màn hình quản trị của bạn. Bài này hướng dẫn làm thế nào để chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng và thêm tag vào thông tin khách hàng.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

  1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang Khách hàng
  2. Chọn khách hàng bạn muốn sửa thông tin
  3. Nhấn nút Chỉnh sửa thông tin 
  4. Thay đổi thông tin của khách
  5. Nhấn lưu

Tag khách hàng

Bạn có thể thêm tag khách hàng tương tự như cách bạn đã thêm tag cho sản phẩm. Tag giúp bạn nhóm và tổ chức danh sách khách hàng tốt hơn cũng như ghi nhớ chi tiết hơn về khách hàng và dễ dàng xác định họ là ai.

  1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang Khách hàng
  2. Click vào hộp kiểm bên cạnh tên của khách hàng mà bạn muốn gắn thẻ.

png;base64ebfa1a3f96794c053. Ở menu thao tác xuất hiện góc trái trên cùng danh sách, chọn "Thêm tag" hoặc "Xóa tag.” png;base643289518c2614e99b

4. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thêm các tag để khách hàng của bạn. Nhập tag mới vào hộp văn bản có sẵn, các tag cách nhau bằng dấu phẩy (,). Nếu bạn đã sử dụng thẻ đã có, bạn có thể chọn bất kỳ các thẻ sử dụng trước đó bằng cách nhấp vào hộp màu xanh nhạt. png;base64a496f645a23e7e24 5. Nhấn vào Áp dụng thay đổi.

Bây giờ bạn có thể hiển thị các khách hàng được gắn các tag nhất định.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.