Xuất danh sách khách hàng

Xuất khách hàng của bạn cho phép bạn có được file excel với cả tất cả thông tin chi tiết khách hàng của cửa hàng.

Xuất danh sách khách hàng của bạn có thể hữu ích nếu bạn muốn thực hiện chỉnh sửa bằng cách sử dụng một chương trình như Excel, hoặc kết nối với hệ thống CRM khác. Trong những trường hợp này, bạn cũng sẽ muốn tìm hiểu làm thế nào để nhập danh sách khách hàng

Để xuất danh sách khách hàng: 

Từ trang Khách hàng, nhấp vào nút Xuất dữ liệu. 

Điều này sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu xác nhận của bạn. Chọn xuất danh sách hiện tại đã lọc hoặc xuất tất cả khách hàng đang có

Một email sẽ được gửi cho bạn có chứa một liên kết để tải về. Nhấp vào liên kết để tải file excel

Các tập tin dữ liệu khách hàng có chứa các trường thông tin khách hàng như sau: 

 • Tên
 • Họ
 • email
 • Công ty
 • Address1
 • Thành phố
 • tỉnh
 • đất nước
 • Điện thoại
 • Nhận email quảng cáo
 • Tổng tiền
 • Tổng số đơn đặt hàng
 • Tag
 • Ghi chú

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.