Nhập danh sách khách hàng

Nhập danh sách khách hàng từ file excel cho phép bạn tạo ra nhiều khách hàng mới - hoặc cập nhật khách hàng hiện tại - trong vài giây. 

Nếu bạn đang chuyển sang Haravan từ hệ thống thương mại điện tử khác và họ cung cấp một tập tin CSV của khách hàng của bạn, bạn có thể nhập tập tin đó vào Haravan.

Trước tiên, bạn sẽ phải sử dụng một chương trình bảng tính như Excel hoặc một trình soạn thảo văn bản đơn giản để tạo và chỉnh sửa tập tin CSV. 

Tải về và xem một mẫu tập tin excel khách hàng. Bạn có thể sử dụng như là một khuôn mẫu để tạo ra tập tin excel danh sách khách hàng của bạn

Trong bài viết này: 

  • Thiết lập tập tin excel khách hàng của bạn 
  • Nhập danh sách khách hàng
  • Thiết lập tập tin excel khách hàng của bạn 

Lưu ý

Dòng đầu tiên của CSV khách hàng của bạn có bao gồm tất cả các tiêu đề mô tả dưới đây

Thiết lập tập tin excel khách hàng

Download tập tin mẫu của khách hàng tại đây

Nhập danh sách khách hàng

Từ trang Khách hàng, nhấp vào nút Nhập dữ liệu 

Trong cửa sổ mở ra, đánh dấu chọn Ghi đè lên thông tin hiện có nếu bạn muốn thông tin sẽ nhập ghi đè lên thông tin hiện có trong trường hợp trùng email.

Chọn tập tin CSV của bạn và nhấp vào khách hàng nhập danh sách. Bạn nên chắc chắn rằng tập tin nhập danh sách của bạn được mã hóa theo định dạng UTF-8.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.