Thêm khách hàng mới

Khi khách hàng mới đặt hàng trên website, thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thêm thủ công khách hàng mới vào danh sách.

Thêm mới một khách hàng

  1. Tại màn hình quản trị, đi đến trang  Khách hàng
  2. Tại trang quản lý Khách hàng, nhấn nút Tạo khách hàng nằm ở góc phải trên cùng
  3. Nhấn Cập nhật

Lúc này, hiển thị giao diện mới và các thông tin cần nhập cho khách hàng

Sau khi, nhập xong thông tin bạn nhấn Cập nhật

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.